Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1704
Title: HİSSELERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN 2006 - 2010 YILLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Authors: Yağız, Derya
Keywords: Mali Tablolar Analizi
Finansal Analiz
Enerji Sektörü
Elektrik Sektörü
Elektrik Üreten Firmaların Mali Analizi
Financial statement analysis
Financial Analysis
The Energy Sector
The Electricity Sector
Financial Analysis of Electricity Generating Firms
Issue Date: 2012
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu tezin amacı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ĠĢlem Gören Enerji Endeksi firmalarından Elektrik Sektöründeki beĢ firmanın genel olarak analizi, sektör içindeki konumları, mali tablolarının incelenmesi, sektör içinde mukayeseli inceleme ve dünyada her geçen gün yükselen ve kıymeti artan Enerji sektörünün geleceği ile ilgili bilgi sahibi olmak ve Türkiye‟deki durumun fotoğrafını çekmektir. Yatırımcılar için kullanılabilecek bu analiz aynı zamanda firmaların kendilerinin bulundukları yeri görmeleri açısından da önem taşımaktadır. Sonuç olarak sektörün yatırım eğiliminde olup olmadığı ve kaynakları nasıl kullandıkları, likidite durumları, mali yapıları, faaliyetleri, karlılık durumları, nakit akış durumları gibi bilgilerin de görülebileceği bu çalışmada Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji ve Zorlu Enerji firmaları incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1704
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331120.pdfTez Dosyası5.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.