Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1669
Title: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Authors: Arslan, Mahmut
Kolburan, Şahide Güliz
Issue Date: Dec-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Citation: 4
Description: İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki akademisyenlere seslenmeyi amaçlayan hakem sistemini kullanan bir dergidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1669
ISSN: 2149-7206
Appears in Collections:Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi 4-2.pdfAkademik Dergi5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.