Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1589
Title: THE IMPACT OF EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT ON TIME QUALITY AND COST THE CASE OF CONTRACTING FIRM IN THE MIDDLE EAST
Authors: Waari, Nura Izzat Yaseen
Keywords: Proje yönetimi
Zaman
Maliyet
Kalite
Project management
Time
Cost
Quality
Issue Date: Feb-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışma ile araştırmacı, proje yönetim planlamasının önemini ve planlamanın projenin başarılı olup olmayacağını belirleyen üç temel bileşen (maliyet, zaman ve kalite) üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmacının örneği Ortadoğu'da (Ürdün ve Filistin) bir müteahhitlik şirketinin (üst yöneticileri, proje yöneticileri ve üst düzey mühendislerini) içermektedir. Araştırmanın ana hedefine ulaşmak için, araştırmacı Mart ayından başlayarak Aralık 2017 sonuna kadar dokuz aylık bir dönem içinde üç farklı şirkette üst düzey yönetici ve proje yöneticisi olarak görev yapan on kişi ile görüşme yapmıştır. Görüşülen kişilerin cevapları aşağıdadır: Birinci ve ikinci sorularda, görüşülen kişilerin % 90’ı herhangi bir projeye başlamadan önce şirkette yapılacak planlamanın öneminde mutabık kalmışlar ve projenin zamanında gecikme olmaksızın teslim edilmesi için uygulama aşamasında yapılması gereken kritik ve kritik olmayan görevlerin tümünü içeren planlı zaman çizelgelerinin hazırlanmasının önemine vurgu yapmışlardır. Üçüncü soruyla ilgili olarak, görüşülen kişilerin % 60’ı işçiler tarafından takip edilebilmesi için projenin anlaşılabilir bir gereklilik ve standartlara sahip net bir plana sahip olması gerektiği konusunda mutabık kalmış ve ayrıca projeyi en yüksek kalitede ürün ve hizmetlerle teslim etmek için üst düzey yöneticiler ve mühendisler tarafından sık sık yapılan denetimlerin öneminden bahsetmiştir. Son soruda görüşülen kişilerin % 80’i izleme, kontrol ve takip süreçlerini içeren üç ana faktörün ifa edilmesi halinde , planlı bir proje yönetiminin belirlenen bütçeyi aşmadan proje bütçesini etkileyebileceğini söylemiş ve ortaya proje maliyetiyle ilgili bir plan koyabilen ve aynı zamanda proje uygulamasında oluşabilecek hatalar için hızlı çözümler üretebilen deneyimli bir projen yöneticisinin önemini vurgulamıştır. Bu bulgular ışığında, araştırmacı, proje hedeflerine gerekli zaman, maliyet ve kalitede ulaşmak için proje planları üzerinde etkili bir şekilde çalışan, nitelikli bir proje yönetim sistemine sahip olmanın önemini vurgulamıştır ve araştırmacı şirketlerin, çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik eğitim vermesi gerektiğini ve yöneticilerden gelecek projelerde kullanmak üzere önceki projelerden istatistiksel veri tabanları hazırlamalarını istemelerini tavsiye etmektedir. Proje hedeflerini belirlemek, projenin kalitesini güçlendirmek, uygulama süresini kısaltmak ve maliyeti en aza indirgemek için şirketler, projeyi ve tüm önemli belgeleri incelemek ve anlamak için şirkette özel bir departman kurmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1589
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.