Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1581
Title: THE EFFICIENCY ANALYSIS OF ACCOUNTING TRANSPARENCY AND REALISATION ON IAS 1 PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS WITHIN TRANSNATIONAL MANAGEMENT
Authors: Tahirli, Ozlam
Keywords: Muhasebe
IAS I Standardı
Şeffaflık
Uluslararası Örgütler Accounting
IAS 1 Standards
Transparency,
Issue Date: Jun-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Muhasebe standartları, bir şirketin muhasebe ilkelerine uygunluğunu güvence altına alan bir güçtür. Her standardın muhasebe süreçlerinde belirli bir rolü vardır, ancak her şirketin her biri kendi tavrına sahiptir. Bu tutum, şirket ölçeği, faaliyet bölgesi, kendi ilkeleri ve benzeri faktörlerin sayısına bağlıdır. Bir dünya küreselleşme ve entegrasyon vasıtasıyla yaşarken, uluslararası şirketler, büyük toprakları kapsadığı ve birçok insanı içerdikleri için dünyadaki yönetici şirketler. Bu tür şirketleri düzgün bir şekilde yönetebilmek için, yönetim, şirketlerin tüm dünyaya uyacak belirli standartlar oluşturma yükümlülüğüne sahiptir. Bu standartlar, belirli faaliyet alanlarında benzersiz ve evrensel bir "dil" rolü oynamaktadır. Şirketin her biri aynı şekilde muhasebe konularıyla uğraşmak ve şirket içinde kendi standartlarını belirlemek ve aynı zamanda uluslararası muhasebe standartlarına uymak zorundadır. Her şirket bu standartları tam güçle takip etmek zorunda iken, gerçekte nadiren olur ve çoğu zaman şirketler boşluklar yaşar. Standartların uyumu şirket yönetiminin sorumluluğudur ve şirketin imajını ve refahını doğrudan etkiler. Aşağıda, bir şirketin en önemli muhasebe standartlarından birine uymaya çalışırken karşılaştığı tüm sorunları, IAS 1'i ve bir standart kötü muamele gördüğünde ne olacağını gözlemleyeceğiz. Standart uyumluluktaki boşlukların bir sonucu olarak yönetim hatalarının şirket görüntüsü ve performans üzerindeki etkisini göreceğiz. Bunun yanında, bir uluslararası inşaat şirketinde standartlara uyma ve şeffaflığın ortadan kaldırılması ve ifşa hatasının ortadan kaldırılması konusundaki deneyimine bir şirketin imajını ve performansını en üst seviyede tutmak için ne tür önlemler alınacağını gösteren sonuçlara genel bir bakış yapacağız.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1581
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.