Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1574
Title: Persuasive Advertising in E-commerce
Authors: Nezafati, Ehsan
Keywords: Elektronik ticaret
İnternet reklamcığın etkileri
İkna edici reklam
İkna edici reklam etkileri
Çevrimiçi reklam
İran
E-commerce
İnternet advertising
Issue Date: Nov-2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmada, e-ticaret uygulamalarında ikna edici reklamın etkisini test edilmiş, sanal reklamların müşteriyi satınalmaya yönlendirmede ne kadar etkili olduğunu araştırılmıştır. Bu yüzyılda, çok uluslu şirketler dahil, şirketler arasındaki rekabetin çok yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bü şirketlerin, ürünlerini satın-almalarını sağlamaları için müşteriyi ikna etmeleri gerekmektedir. Bu yüzyıl bilgi iletişim teknolojisi (ICT) yüzyılı olduğundan, tüm şirketlerin ve insanların internet ile ilgilerinin olmaması mümkün değildir. Bu durumda, bu ilişki ihmal edilmemeli ve o bilinçle hareket edilerek, ilişkinin gerekleri de yerine getirilmelidir. İnternet reklamcılığı ve günümüzde cep telefonu gibi internetin çok küçük boyuttaki ve taşınabilir ekipmanlarda bile kullanılması, sosyal ağların populerliğinin sanal reklamların etkinliğini artırması firmaların ve özellikle de elektronik ticarettele uğraşan firmaların satışlarını artırmaları için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu araştırmada, Iran’da, elektronik ticaret hacminin daha etkin olmasında, çevrimiçi reklamın yapıldığı, adres, konum, tip, mesaj, formatların elektronik ticaret müşterisini ikna olmasında ne kadar etkili olduğu test edilmektedir. Araştırma sonunda bütün bu faktörlerin, göreceli olarak tüm dünyada, elektronik ticaret uygulamalarında kullanılan reklamların, kullanıcılar üzerinde ikna edici etkisi tespit edilmiştir. Ancak, göreceli olarak daha küçük bir pazar olan ve internet erişim bir ölçüde filtrelendiği, İran’da makul bilgilendirme reklamların kabul edilebilir olduğuna ancak bu ikna edici reklamın İran'da kabul edilemez olduğu varsayımı etkili olmuştur. Mevcut pazarlama literatürü ikna edici reklam rakip üreticilerin etkileşimlerini, karşı ataklarını ortaya çıkarır ve dolayısıyla reklam etkilerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Böylece, ikna edici reklam, doğası gereği saldırgan olarak algılanmaktadır. Bu çalışmada, elektronik reklamda başarısında etken olan kriteler, reklamın adresi, tipi, elektronik ticaret üzerindeki etkinliği ve özellikle de İran’lı internet ve özellikle elektronik ticaret web sitesi kullanıcıları üzerinde etkisi ölçülmüştür. Bu etkinin, positif olarak tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1574
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Persuasive Advertising in E-commerce .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.