Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1570
Başlık: M.E.B. MENSUBU KADIN YÖNETİCİLERİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGISI
Yazarlar: Çankaya, Türkan
Anahtar kelimeler: Okul Yöneticileri
Kadın Okul Yöneticileri
Cinsiyet
Kurum Kültürü
Eğitim Yönetimi
Kadın Yönetici Sayısı
Mobbing
Stres
Cam Tavan Sendromu
Tükenmişlik Sendromu
Kraliçe Arı Sendromu
Stereotip
Cinsel Rol Stereotipi
Yabancılaşma
Motivasyon
School Managers
Female Superintendents
Female Principals
Female Management
Women in Leadership and Education
Gender
Institution Culture
Education System
Number of Female Managers
Mobbing
Stress
Glass Ceiling Syndrome
Queen Bee Syndrome
Burnout Syndrome
Stereotypes
Sexual Role Stereotype
Alienation
Motivation
Yayın Tarihi: Eyl-2017
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu araştırma; eğitim alanında kadın yöneticilerin pozisyonunun eğitime katkısını, neden yönetici olmak istediklerini, başarı ve başarısızlıklarını, karşılaştıkları sorunları, baş etme yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını, kadın yöneticilerin mesleki yeterlilik algısını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Aslında öncelikle örnek evren Türkiye’ deki kadın yöneticileri kapsarken; incelenen kaynak ve verilerin gelişmişlik düzeyi artsa dahi karşılaşılan benzer sorunlar nedeniyle araştırmanın yapıldığı bölgelerin de konuya ışık tutacağı düşünülmüştür. Kadınların aynı pozisyonda yönetici olabilmek için erkek adaylardan daha üstün niteliklere sahip olmak zorunda kaldığı görülmektedir. Eğitim kurumlarında kadın ve yönetici olmak iş dünyasının diğer alanlarına göre de benzerlikler göstermektedir. Ancak kamu çalışanı olmak özel sektöre göre daha avantajlı görülse de kamu etiği gereği mobbinge maruz kalanlar özel sektöre göre sessiz kalmayı veya görev yerini değiştirmeyi tercih etmişlerdir. Kadın yöneticilerin oranı son yıllara göre artmış gibi görünse de alt yöneticiliklerdeki artış sayıyı yukarı çekmiştir, üst düzey yöneticisi sayısı çok düşük olarak gözlenmektedir. Çünkü hala kadınlar eğitim kurumlarında, genel müdür, müsteşar, kurul başkanı, komisyon başkanı, il, ilçe müdürü, şube müdürü gibi görevlerde tercih edilmemektedir. Kadınların istihdamı ile ilgili sayısal verilere ulaşılırken yönetici olarak kayda değer sayısal verilere rastlanmamıştır. Kadın yöneticilerin görüşmeler sırasında kendilerini özgürce ifade ettikleri ancak sorulara cevap verirken teze katkı adına temkinli davranarak ve bant kaydı alınmasına izin vermemişlerdir. Özellikle kadın yönetici sayısının azlığı araştırmanın konusu içerisinde yer almıştır. Kadınların yöneticiliği neden tercih ettiği veya etmediği karşılaştıkları güçlükler de araştırma konusu olarak incelenmiştir. Bu çalışmada görüşme metodu, kuramsal araştırma ve literatür tarama metodu kullanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1570
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
M.E.B. MENSUBU KADIN YÖNETİCİLERİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGISI.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası4.53 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.