Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1564
Title: ENHANCEMENT OF HUMAN RIGHTS IN USA DURING OBAMA’S PRESIDENCY
Authors: Rahimli, Aydan
Keywords: İnsan Hakları
ABD
Obama dönemi
LGBT-Göçmenlik Hakları
Human Rights
USA
Obama era
LGBT-Immigration Rights
Issue Date: Aug-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Araştırma sorum şu: Başkan Obama'nın döneminde insan hakları gelişti mi? Bu çalışmada Amerika'daki tarihsel açıdan insan hakları yasaları ve uygulamaları analiz edilecektir. Açıktır ki, 11 Eylül Amerika’nın insan hakları uygulamalarını derinden etkilemiştir; çünkü bu Amerika'nın tarihinde en büyük terör saldırısı. 9/11 saldırıları yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı da etkiledi. Benim tez argümanım Obama döneminde insan haklarının geliştirilmesi ile ilgili. Özellikle vurgu yaptığım kısım LGBT ve Göçmenlik Hakları. Yapmış olduğum çalışma göçmenlerin ve transgenderlerin haklarının Obama'nın başkanlık döneminde geliştirildiğini desteklemektedir. Çalışmamda Amerika içerisinde insan haklarındaki değişiklikleri tarihsel açıdan araştırıyorum: argümanları gerçekler ve karışık davalarla destekliyorum. Transgender göçmenleri ve onların ABD sınırları içersindeyken hal ve davranışlarını araştırmak bunlardan bir kaçı. Diğer ABD başkanlarının başkanlık dönemlerini Obamanınkı ile karşılaştırarak argümanımı destekleyeceğim. Daha sonrasında ABD tarihi boyunca insan haklarıyla ilgili değerli faktörleri karşılaştıracağım ve argümanımı bu gerçeklerle destekleyeceğim. Nihai aşamada amacım, argümanımın doğruluğunu kanıtlamaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1564
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ENHANCEMENT OF HUMAN RIGHTS IN USA DURING OBAMA’S PRESIDENCY .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.