Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemiral, Özlem-
dc.date.accessioned2019-04-23T06:40:39Z-
dc.date.available2019-04-23T06:40:39Z-
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1530-
dc.description.abstractOtizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların teknolojik aletleri kullanma yeteneklerinin iletişim ve etkileşim açısından kısıtlı olması sebebiyle verilmesi gereken eğitim ve etkinliklerin olması gereklidir. Bu eğitim ve etkinlikleri; gelişen çağda çocukların hatta küçük yaştaki bebeklerin bile artık kullanabildiği bilgisayarlar ve web siteleri ile yapabiliriz. Sitelerimizde eğitsel animasyonlar ve oyunlar ile yazdığım tezde çocuklara fayda sağlayacağıma inanıyorum. Veliler ve öğretmenlerde otizmli çocuğun eğitsel olarak ne kadar kendini geliştirdiğini, ne kadar iyi puan alıp, ne kadar iyi skor yaptığını inceleyebiliyorlar. Otizmli bireylerin günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması ve geliştirilmesi, bağımsız olarak da yaşayabilecekleri gücü kazanmalarını sağlamamız gereklidir. Otizmli çocukların sese ve gördükleri nesne resimlerine odaklanıp, onları öğrenmesini sağlayıp aynı zamanda sesli olarak söylemelerini ve o nesnenin tam olarak ne olduğunu kavrayabilmeleri için nesne isimlerini de görmelerini sağlıyoruz. Sitede hem otizmli çocuk giriş ekranı hem de onu takip etmek isteyen anne, baba veya öğretmen giriş ekranı bulunmaktadır. Bunu oluşturmamızdaki amaç, oyunu oynayan bireyin skorlarının büyükler tarafından takip edilip, ona göre davranılması ve yorum yapılabilmesidir. Otizmli çocukların, otizmli olmayan çocuklarla arasındaki farklılıkları en aza indirmemiz için onların özel ve bireysel eğitimlerine önem vermemiz gereklidir. Eğitimle hastalıkların iyileşebileceği ve problemlerin çözülebileceği, bireylerin biraz çabayla kavrayabileceği, ailelerin çok fazla zorlanmayıp, çocuklarının kendi başlarına, normal bir birey olarak yaşayabilmelerine olanak sağlayacağına inanmaktayım.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectOtizm spektrum bozukluğutr_TR
dc.subjectWeb sitetr_TR
dc.subjectEğitsel animasyontr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectPuantr_TR
dc.subjectSkortr_TR
dc.subjectAutism spectrum disorderstr_TR
dc.subjectWebsitestr_TR
dc.subjectEducational animationtr_TR
dc.subjectGametr_TR
dc.subjectScoretr_TR
dc.subjectScoretr_TR
dc.titleOTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR WEB PORTALI TASARIMI (OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK BİR WEB PORTALItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolAutism Spectrum Disorder (ASD) showing children the ability to use technological tools of communication and the lack of training and efficiency should be given due to the limited terms of interaction is required. These training activities; Even in the age of the children in the developing baby even younger now we can do with computers and web sites can use. I'm sure I will benefit children in the thesis I wrote with educational animation and games on our sites. Parents and teachers of children with autism how much he has developed as educational, how to take good points, examine how they can make a good score. Daily life of individuals with autism to gain basic skills and habits and developing them enough, we ensure their earning power can live independently as required. The voices of children with autism and focusing on the art object they see, and say at the same time as providing a voice and that we enable them to learn to see the full names of the objects in order to understand what is the object. Site in both autistic child who wants to follow her mother's home screen as well, there is a parent or teacher input screen. our aim to create it, to be followed by the individual scores big game, be treated accordingly and comments can be made. Children with autism, with no differences between children with autism and to give special attention to their individual training is necessary for us to minimize. Can heal illness through education and the problems can be solved, individuals can understand a bit of effort, a lot of families zorlanmayıp children on their own, I believe that the ability for live as a normal person.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR WEB PORTALI TASARIMI (OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK BİR WEB PORTALI .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.