Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1530
Title: OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR WEB PORTALI TASARIMI (OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK BİR WEB PORTALI
Authors: Demiral, Özlem
Keywords: Otizm spektrum bozukluğu
Web site
Eğitsel animasyon
Oyun
Puan
Skor
Autism spectrum disorders
Websites
Educational animation
Game
Score
Score
Issue Date: Jul-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların teknolojik aletleri kullanma yeteneklerinin iletişim ve etkileşim açısından kısıtlı olması sebebiyle verilmesi gereken eğitim ve etkinliklerin olması gereklidir. Bu eğitim ve etkinlikleri; gelişen çağda çocukların hatta küçük yaştaki bebeklerin bile artık kullanabildiği bilgisayarlar ve web siteleri ile yapabiliriz. Sitelerimizde eğitsel animasyonlar ve oyunlar ile yazdığım tezde çocuklara fayda sağlayacağıma inanıyorum. Veliler ve öğretmenlerde otizmli çocuğun eğitsel olarak ne kadar kendini geliştirdiğini, ne kadar iyi puan alıp, ne kadar iyi skor yaptığını inceleyebiliyorlar. Otizmli bireylerin günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması ve geliştirilmesi, bağımsız olarak da yaşayabilecekleri gücü kazanmalarını sağlamamız gereklidir. Otizmli çocukların sese ve gördükleri nesne resimlerine odaklanıp, onları öğrenmesini sağlayıp aynı zamanda sesli olarak söylemelerini ve o nesnenin tam olarak ne olduğunu kavrayabilmeleri için nesne isimlerini de görmelerini sağlıyoruz. Sitede hem otizmli çocuk giriş ekranı hem de onu takip etmek isteyen anne, baba veya öğretmen giriş ekranı bulunmaktadır. Bunu oluşturmamızdaki amaç, oyunu oynayan bireyin skorlarının büyükler tarafından takip edilip, ona göre davranılması ve yorum yapılabilmesidir. Otizmli çocukların, otizmli olmayan çocuklarla arasındaki farklılıkları en aza indirmemiz için onların özel ve bireysel eğitimlerine önem vermemiz gereklidir. Eğitimle hastalıkların iyileşebileceği ve problemlerin çözülebileceği, bireylerin biraz çabayla kavrayabileceği, ailelerin çok fazla zorlanmayıp, çocuklarının kendi başlarına, normal bir birey olarak yaşayabilmelerine olanak sağlayacağına inanmaktayım.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1530
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR WEB PORTALI TASARIMI (OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK BİR WEB PORTALI .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.