Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarahan, Pınar-
dc.date.accessioned2019-04-20T07:56:38Z-
dc.date.available2019-04-20T07:56:38Z-
dc.date.issued2017-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1487-
dc.description.abstractBirçok organizasyonun ödül sistemleri, yöneticilerin yaptığı performans değerlemelerine bağlıdır. Bir çalışanın performansını değerlendirmek, sanıldığından daha zordur. Yöneticiler sübjektif bakış açısıyla çalışanının farkındalığını göz önünde bulundurarak performans değerlendirmesi yaparlar. Performans değerleme sitemleri, çalışanların güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek ve zayıflıklarının üstesinden gelmek için yararlı önlemler sağlayan bir araçtır. Motive edilmiş çalışan, daha etkin ve verimli olmak için çalışmalarını iyileştirir ve bu şekilde kuruluşun amaçlarına da etkin bir şekilde katılmış olur. Ayrıca yöneticilerin çalışanlarını motive ederek daha adil bir sistem oluşturmak için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve için mevcut sistemlerini geliştirmek veya yeni performans değerleme sistemleri oluşturmak zorundadır. Bu nedenle bu tez, performans değerlemesi ile çalışan motivasyonu arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu savunan ve bunu analiz eden tezdir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectMotivasyontr_TR
dc.subjectHalka İlişkilertr_TR
dc.subjectİşçi Güdülemesitr_TR
dc.subjectPerformans Değerlendirmesitr_TR
dc.subjectİş Değerlendirmesitr_TR
dc.subjectPerformance Appraisaltr_TR
dc.subjectEmployee Motivationtr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.subjectHuman Resourcestr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.subjectEmployee Performancetr_TR
dc.title“IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION?”tr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe reward system of many organizations depends on performance appraisals, made by the managers. Certainly, appraising an employees performance is often more difficult than people think. The manager gives a performance appraisal with a subjective view, which affects the self-awareness of the employee and the perception of the manager’s ability to evaluate performance. It is a tool to appraise the employee’s strength and weaknesses and provide helpful measures to overcome weaknesses. Motivated employee will improve his workings to be more effective in terms of quality and quantity, so he can participate efficient to achieve the objectives of the organization. This thesis is going to analyse the relationship between performance appraisal and employee motivation. It will also expand performance appraisal systems and the challenges of designing a fair system that can prove to be a beneficial tool for managers to retain employees and simultaneously to provide a healthy work environment in order to motivate employees.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
“IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION”.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.