Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1487
Title: “IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION?”
Authors: Karahan, Pınar
Keywords: Motivasyon
Halka İlişkiler
İşçi Güdülemesi
Performans Değerlendirmesi
İş Değerlendirmesi
Performance Appraisal
Employee Motivation
Motivation
Human Resources
Motivation
Employee Performance
Issue Date: May-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Birçok organizasyonun ödül sistemleri, yöneticilerin yaptığı performans değerlemelerine bağlıdır. Bir çalışanın performansını değerlendirmek, sanıldığından daha zordur. Yöneticiler sübjektif bakış açısıyla çalışanının farkındalığını göz önünde bulundurarak performans değerlendirmesi yaparlar. Performans değerleme sitemleri, çalışanların güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek ve zayıflıklarının üstesinden gelmek için yararlı önlemler sağlayan bir araçtır. Motive edilmiş çalışan, daha etkin ve verimli olmak için çalışmalarını iyileştirir ve bu şekilde kuruluşun amaçlarına da etkin bir şekilde katılmış olur. Ayrıca yöneticilerin çalışanlarını motive ederek daha adil bir sistem oluşturmak için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve için mevcut sistemlerini geliştirmek veya yeni performans değerleme sistemleri oluşturmak zorundadır. Bu nedenle bu tez, performans değerlemesi ile çalışan motivasyonu arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu savunan ve bunu analiz eden tezdir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1487
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
“IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION”.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.