Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAslanzade, Shanin-
dc.date.accessioned2019-04-18T13:50:02Z-
dc.date.available2019-04-18T13:50:02Z-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1443-
dc.description.abstractİşletmelerde çalışanlar, yöneticiler ve üçüncü kişiler tarafından yapılan hileler işletmelerin geleceği açısından onları olumsuz yönde etkilemekte ve hatta işletmelerin iflasına sebep ola bilmektedirler. İşletmelerde yapılan hile eylemleri işletmeleri finansal ve finansal olmayan zararlarla etkilemektedir. Yapılan hile eylemleri sonucunda işletme büyük miktarda finansal kaynak yitirmekte ve prestij kaybı yaşamaktadır. Aynı zamanda işletmelerin yaşamlarını sürdürmesi açısından da tehlikeye girmektedir. ‘Hasılat Döngüsünde Hile Denetimi’ başlıklı tez konumuzda, hasılat döngüsünde baş veren ve verebilecek hile eylemleri, onların ortaya çıkartılması ve önlenmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmamızda, hasılat döngüsü incelenmiştir. Hasılat döngüsü hakkında bilgiler verildikten sonra, genel olarak hile kavramı daha sonrasında ise, tümdengelim bir şekilde yalnızca hasılat döngüsünde baş veren hileler ele alınmıştır. Sonrakı kısımda ise, hilelerin ortaya çıkartılmasında önemli etken olan hile belirtileri ve hilenin önlenmesindeki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ardından hasılat döngüsünde gerçekleşen ve gerçekleşe bilecek hilelerin önlenmesi ile ilgili bilgiler verilmiş ve uygulamalı bir şekilde ele alınmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectHasılattr_TR
dc.subjectHiletr_TR
dc.subjectSatıştr_TR
dc.subjectDöngütr_TR
dc.subjectACFEtr_TR
dc.subjectRevenuetr_TR
dc.subjectFraudtr_TR
dc.subjectSaletr_TR
dc.subjectPeriodtr_TR
dc.subjectACFEtr_TR
dc.titleHASILAT DÖNGÜSÜNDE HİLE DENETİMİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe frauds performed by the enterprise workers, managers and third persons have a negative impact on the future of the enterprise and most of all can become a result of its bust. The frauds performed in an enterprise can cause the financial and non-financial injury of the enterprise. As a result of the frauds the enterprise waste a great sum of its financial resources and lose prestige. At the same time they threaten to offset the enterprise performance. Our thesis called ‘Fraud Audit in the Sales and Revenue Process’ states possible frauds during the sales and revenue process and the ways to prevent them. In our study the Sales and Revenue Process was analyzed. After there was given the information about the Sales and Revenue Process first of all was discussed the ‘fraud’ term and then separately in the total form the frauds. In the next part of the study there was given the information about specifications of frauds and approaches to preventing the fraud which are very the crucial component to determine the frauds. Thereon was given the information and practical examples how to prevent the frauds that were performed or can be performed in the Sales and Revenue Process.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HASILAT DÖNGÜSÜNDE HİLE DENETİMİ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası3.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.