Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAllajbeu, Klajda-
dc.date.accessioned2019-04-18T13:35:58Z-
dc.date.available2019-04-18T13:35:58Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1442-
dc.description.abstractBalkanları kaleme almak, yalnızca Balkan ülkelerinin siyasi yolculuğuyla kalmayıp kendine has göz alıcılığı ile bu devletlerin birinden diğerine farklılıklar gösteren tarihlerini de içine alan oldukça kapsamlı bir çalışma olacaktır. Balkanlarda milliyetçilik, günümüzde de canlılığını sürdüren bir olgu. Gerek siyasi gerekse sosyal, hayatın her alanında üzerimizdeki etkisini hissettiren taze olduğu kadar da eski bir konu. Bilhassa, son dönemde Kosova ve Sırbistan'da cereyan eden olaylar, milliyetçiliğin bölgede oynadığı önemli rolü açıkça ortaya koyuyor. Balkan ülkelerinin bir kısmı arasında süregelen anlaşmazlıklar ve çetin tartışma ve münazaralar göz önüne alındığında, bir Arnavut olarak, milliyetçilik üzerine araştırma ve yazma benim için özel bir yer tutuyor. Bu çalışma, yalnızca Balkan ülkelerindeki milliyetçiliğin arkaplanı ve ilgili tarihsel yaklaşımlarla yetinmeyip aynı zamanda Arnavut Meselesi'ni de kapsamaktadır. Milliyetçilik ilk kez Balkanlar'da ortaya çıkmamış olmakla birlikte orada, kimi kez de yabancı güçlerin gözetim ve teşvikiyle gelişmesine elverişli, verimli bir zemine kavuştu. Bu çalışma, Balkanlar'da milliyetçiliğin üstlendiği önemli rolü ve Büyük Güçler'in nüfuz ve tesirlerini incelemektedir. Büyük Arnavutluk Savı'nın bir kez daha gündeme gelmesi ve Kosova-Sırp çatışması, bu çalışmanın en başlıca iki cephesini teşkil etmekte. Argümanların çoğu kez yanlı ve öznel olduğu, muhtelif inceleme ve araştırmaların her iki tarafça da gerçekleştirilmiş olduğu görülüyor. Bu tez, tarihi delillere dayanmak suretiyle, Arnavut Meselesi ve Kosova-Sırp çatışması sorularına tarafsız bir cevap sunma gayretindedir. Günümüz olaylarının siyaset, tarih ve jeopolitik mülahazalarına dayalı argümanlar getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, hikayenin her iki tarafını da göz önüne almak suretiyle uzlaşı ihtimalini sorgulamaya çalışmaktadır. Çatışma, savaş ve tarih sürecinde göze çarpan pek çok kargaşanın sebebi olduğu düşünüldüğünde, ideolojik kimliğiyle milliyetçilik insan yaşamının hemen her alanında etkili olmaya devam ediyor. Konuyu aslında önemli olduğu kadar ilginç kılan da bu. Günlük devlet işleyişine uyarlanması ölçüsünde ülkelerin gelecekleri de birbiriyle bağlantılı. Eksik ya da fazla olduğu durumlara bağlı olarak, milliyetçiliğin kendine özgü avantaj ve dezavantajları olması mümkün görünse de Balkanlar için bir felaket olduğu ortaya çıkıyor.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectMilliyetçiliktr_TR
dc.subjectBalkanlartr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.subjectArnavut Meselesitr_TR
dc.subjectKosova-Sırp çatışmasıtr_TR
dc.subjectÇatışmatr_TR
dc.subjectSavaştr_TR
dc.subjectNationalismtr_TR
dc.subjectBalkanstr_TR
dc.subjectHistorytr_TR
dc.subjectAlbanian Questiontr_TR
dc.subjectKosovo-Serbian Conflicttr_TR
dc.subjectWartr_TR
dc.subjectConflicttr_TR
dc.titleNATIONALISM IN THE BALKANS: GREATER ALBANIA AND THE KOSOVAN-SERBIAN CONFLICTtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolWriting about the Balkans is quite a broad topic which covers not only the political journey of the Balkan countries but also their history which differs from state to state and has magic on its own. Nationalism in Balkans is a phenomenon which continues still now days. It is a topic which is as old as fresh, a topic which affects us in every aspect of life, whether it is political or social. Especially the latest events occurring in Kosovo and Serbia make it clear that nationalism in this region continues to play an important role. Given the fact that some Balkan countries have quarrel and fierce debates between them for me as an Albanian writing and researching for nationalism is quite special. This work covers not only the background of nationalism in the Balkan countries and its historical approaches but also the Albanian question. Nationalism did not originate in the Balkans but the Balkans became a fertile ground for it to grow, sometimes under the protection and encouragement of foreign powers. This paper examines the importance of nationalism and influences of great powers in the Balkans. The re-emergence of the Great Albanian Case and the Kosovo- Serbian conflict are two of the important aspects of this study. Many studies and researches have been done before from both sides, even though the arguments are in most of the cases partial and subjective. This thesis, based on historical evidences, tries to give an impartial answer to the Albanian question and Kosovo-Serbian conflict. It tries to give arguments based on the events of today’s politics, history and geopolitics. It also tries to inquire the possibility for reconciliation by taking into account both sides of the story. Nationalism as an ideology continues to play an important role in every aspect of human’s life since it is often the main cause of fights, wars and many disorders as it has been seen throughout history. That’s why this topic it’s interesting as much as important. The future of countries is inter-connected somehow with the level of their adaptation of nationalism in day to day state affairs. A little or too much of ‘’nationalism’’ has its own advantages and disadvantages, but for the Balkans it has proven to be disastrous.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NATIONALISM IN THE BALKANS GREATER ALBANIA AND THE KOSOVAN-SERBIAN CONFLICT.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.