Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1417
Title: TECHNOCULTURE AND HYPERREALITY IN DON DELILLO’S AMERICANA, GREAT JONES STREET AND WHITE NOISE
Authors: Yanar, Muhsin
Keywords: Don DeLillo
Postmodernizm
Hiperrealite
Teknokültür
Geç kapitalizm
Medya teorileri
Likidite
Tüketim toplumu
Metalaşma
Don DeLillo
Postmodernism
Hyperreality
Technoculture
Late capitalism
Media theories
Liquidity
Consumer society
Commodification
Issue Date: Jun-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: 21. yüzyılda ‘gerçek’ ile temasın birçok açıdan koptuğunu ve bu durumdan zevk aldığımızı, tarih anlayışımızın tamamen kaybolduğunu ya da başka anlayışlarla yer değiştirmeye zorlandığını, tüketim toplumunun hâkim olduğunu, ‘gerçek’ olandan ziyade onun kopyasının ve kopyasının da kopyasının ‘gerçek’i belirlediğini, medya araçlarının kitleleri yönetme ve yönlendirmedeki baskın gücünü birçok postmodernist yazar, kuramcı ve eleştirmen dile getirmekte ve tartışmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda dünya çapında kitleler medya teknolojileriyle yönetilip, reklam, film, TV dizileri ve benzeri içeriklerle tüketmeye yönlendirilmektedir. Tüketim ihtiyaç kavramından çıkarılıp tamamen doyurulamayan bir arzu ve sınırsız isteğe dönüştürülmüştür. Bu durum bireylerin kendi benlik ve kimliklerini unutarak kitle benliği ve kimliğini benimsemesine yol açmış ve öznenin sonunu getirmiştir. Çağdaş toplumsal, politik ve kültürel gelişmelerle yakından ilgilenen günümüz Amerikalı yazarlarından Don DeLillo’nun yazdığı oyun ve romanlarda geç dönem kapitalizm ve kültür endüstrisinin yansımaları, tüketim toplumunun etkileri ve bireyin ölümü öne çıkar. Bunu göz önüne alarak tezimde, Don DeLillo’nun Americana, Great Jones Street ve White Noise adlı romanlarındaki karakterlerin içinde bulundukları fiziksel ve ruhsal halin sebep-sonuç ilişkisini teknokültür ve hipergerçeklik gibi kavramlar üzerinden değerlendireceğim. Romanları genel anlamda postmodernist eleştirel teoriye dayandırıken, özellikle François Lyotard’ın ‘Postmodern Durum’a dair incelemeleri, Jean Baudrillard’ın ‘simulacra’ kuramı, tüketim toplumu ve kitle kültürü anlayışı, Marshall McLuhan’ın medya kuramı, Zygmunt Bauman’ın ‘likidite’, ‘ihtiyaç’, ‘arzu’ ve ‘istek’ kavramlarından yararlanacağım.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1417
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TECHNOCULTURE AND HYPERREALITY IN DON DELILLO’S.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.