Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAsgarova, Gülnar-
dc.date.accessioned2019-04-18T06:19:53Z-
dc.date.available2019-04-18T06:19:53Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1412-
dc.description.abstractTez, Viktorya döneminde toplumdaki kadınların konumu, kadın doğası ve rolü üzerinde durmaktadır. Charlotte Brontë'nin romanları Jane Eyre ve Villette Viktorya döneminde bir kadın olmanın hikâyesini anlatıyor. Böylece bu tez bu iki romanın incelenmesidir. Bu analiz, Viktorya döneminde kadınların neye benzediğini ve kadının ne anlama geldiğini gerçekçi bir şekilde göstermeyi amaçlıyor. Tez beş kısma ayrılmıştır. Birinci bölüm tanıtım, ikinci bölüm ise teorik arka plan ve Viktorya döneminde kadınlar, kadın öznelliği, kadın eğitimi ve romanlardakı arzu ve cinsellik konularını ele alıyor. Ayrıca, yukarıda bahsedilen iki romanın yazarı Charlotte Brontë hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bu bölümde romanların psikolojik analizi de verilmektedir. Üçüncü bölüm Jane Eyre romanı ile ilgilidir. Bu bölümde roman hakkında genel bilgi verilmiş ve kadınların romanda görüldüğü gibi durumlarından bahsedilmiştir.. Burada, kadın öznelliği, kadın soruları, kadın eğitimi ve bu kadın arzusu ile ilgili analiz sonuçlarımı sağlanmıştır. Bu üç alt bölüm romanın analizi ile karıştırılan bu konuların teorik görüşlerini ortaya koydu. Dahası, dördüncü bölüm Villette romanından bahsediyor. Bu bölümde, adıgeçen romanda bir önceki romanda da yapılmış olan kadın sorusu, kadın eğitimi ve kadın arzusu üzerine analizler yapıldı. Bu nedenle, bu üç alt bölümde kadın sorusu üzerine çalışıldı ve Viktorya dönemi İngiltere'sindeki siyasi, sosyal, yasal ve eğitsel haklarının romanda nasıl sunuldukları hakkında konuşuldu. Ayrıca, ikinci alt bölümde, Villette'de kadınların eğitimi hakkında konuşuldu, romandakı yansıması ve gerçekliği hesaba katıldı ve dolayısıyla iki roman karşılaştıtılarak sonuçlara varıldı. Son üçüncü alt bölümde, Villette'deki arzu konuşuldu ve ana kahramanın cinselliğine ilişkin bir görüş sunuldu; bu kahraman, Kraliçe Viktoria'nın hükümdarlığının altın çağlarının kurallarını savunuyordu. Son beşinci bölüm, yukarıda belirtilen bölümlerde yapılan tüm analiz sonuclarının özetidir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.subjectViktorian dönemitr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectArzutr_TR
dc.subjectCharlotte Brontetr_TR
dc.subjectJanetr_TR
dc.subjectVillettetr_TR
dc.subjectVictorian Periodtr_TR
dc.subjectWomantr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectDesiretr_TR
dc.subjectCharlotte Brontëtr_TR
dc.subjectJanetr_TR
dc.subjectVillettetr_TR
dc.titleWOMAN, DESIRE AND EDUCATION IN CHARLOTTE BRONTE’S JANE EYRE AND VILLETTEtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe thesis deals with the position of women in the society and women’s nature and role in the Victorian period. Charlotte Brontë’s novels Jane Eyre and Villette portray how it was to be a woman in the Victorian age. Thus, this thesis is analysis of these two novels. This analysis had as its aim to truthfully show what were the lives of women like and what it meant to be a woman in the Victorian period. The thesis is divided into five parts. The first part is introduction, the second part deals with the theoretical background where I went over the Victorian age and women in the Victorian age, female subjectivity, education of women and desire and sexuality in the novel. Also, I provided some information about the author of the above mentioned two novels, Charlotte Brontë. Psychological analysis of the novels is also provided in this part. The third part deals with the novel Jane Eyre. In the third part, I provided general information about the novel and dealt with the position of women as seen in the novel Jane Eyre. Here, I provided my conclusions of the analysis when it comes to female subjectivity, women’s question, education of women and female desire in this novel. These three subchapters gave theoretical view of these issues mixed with the analysis of the novel. The fourth part deals with the novel Villette. In the fourth part, I provided analysis about the women’s question, education of women and female desire conducted in the previous novel, took place in this novel as well. Hence, in these three subchapters I went over the women’s question and talked about their political, social, legal and educational rights in the Victorian England and how they are presented in the novel. Also, in the second subchapter I wrote about the education of women in Villette, taking into an account the reality and the situation in the novel, and thus I compared and contrasted the two and put my conclusions on the paper. In the last, third subchapter, I wrote about the desire in Villette and offered a view on the sexuality of the main heroine that defies all the norms and rules of the golden ages of Queen Victoria’s reign. In the end, the last, fifth part, is the conclusion where I summarized all the points made in the above mentioned chapters.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WOMAN, DESIRE AND EDUCATION IN CHARLOTTE BRONTE’S JANE EYRE AND VILLETTE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası764.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.