Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1412
Title: WOMAN, DESIRE AND EDUCATION IN CHARLOTTE BRONTE’S JANE EYRE AND VILLETTE
Authors: Asgarova, Gülnar
Keywords: Viktorian dönemi
Kadın
Eğitim
Arzu
Charlotte Bronte
Jane
Villette
Victorian Period
Woman
Education
Desire
Charlotte Brontë
Jane
Villette
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Tez, Viktorya döneminde toplumdaki kadınların konumu, kadın doğası ve rolü üzerinde durmaktadır. Charlotte Brontë'nin romanları Jane Eyre ve Villette Viktorya döneminde bir kadın olmanın hikâyesini anlatıyor. Böylece bu tez bu iki romanın incelenmesidir. Bu analiz, Viktorya döneminde kadınların neye benzediğini ve kadının ne anlama geldiğini gerçekçi bir şekilde göstermeyi amaçlıyor. Tez beş kısma ayrılmıştır. Birinci bölüm tanıtım, ikinci bölüm ise teorik arka plan ve Viktorya döneminde kadınlar, kadın öznelliği, kadın eğitimi ve romanlardakı arzu ve cinsellik konularını ele alıyor. Ayrıca, yukarıda bahsedilen iki romanın yazarı Charlotte Brontë hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bu bölümde romanların psikolojik analizi de verilmektedir. Üçüncü bölüm Jane Eyre romanı ile ilgilidir. Bu bölümde roman hakkında genel bilgi verilmiş ve kadınların romanda görüldüğü gibi durumlarından bahsedilmiştir.. Burada, kadın öznelliği, kadın soruları, kadın eğitimi ve bu kadın arzusu ile ilgili analiz sonuçlarımı sağlanmıştır. Bu üç alt bölüm romanın analizi ile karıştırılan bu konuların teorik görüşlerini ortaya koydu. Dahası, dördüncü bölüm Villette romanından bahsediyor. Bu bölümde, adıgeçen romanda bir önceki romanda da yapılmış olan kadın sorusu, kadın eğitimi ve kadın arzusu üzerine analizler yapıldı. Bu nedenle, bu üç alt bölümde kadın sorusu üzerine çalışıldı ve Viktorya dönemi İngiltere'sindeki siyasi, sosyal, yasal ve eğitsel haklarının romanda nasıl sunuldukları hakkında konuşuldu. Ayrıca, ikinci alt bölümde, Villette'de kadınların eğitimi hakkında konuşuldu, romandakı yansıması ve gerçekliği hesaba katıldı ve dolayısıyla iki roman karşılaştıtılarak sonuçlara varıldı. Son üçüncü alt bölümde, Villette'deki arzu konuşuldu ve ana kahramanın cinselliğine ilişkin bir görüş sunuldu; bu kahraman, Kraliçe Viktoria'nın hükümdarlığının altın çağlarının kurallarını savunuyordu. Son beşinci bölüm, yukarıda belirtilen bölümlerde yapılan tüm analiz sonuclarının özetidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1412
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WOMAN, DESIRE AND EDUCATION IN CHARLOTTE BRONTE’S JANE EYRE AND VILLETTE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası764.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.