Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1410
Title: SANAYİ DALGIÇLIĞINDA RİSK ANALİZİ
Authors: Akagündüz, Cüneyt
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği
Risk değerlendirmesi
Check - list
Anket
Dalış sahası
İş veren
Dalgıç güvenliği
Güvenlik kültürü
Sanayi dalgıcı
Kaza
Yaralanma
Occupational health and safety
Risk assessment
Check-list
Survey
Diving area
Employer
Divers safety
Safety culture
İndustrial diving
Accident
İnjury
Issue Date: Aug-2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yasalaşması ile birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için önleme politikaları geliştirilmesi hedef olarak benimsenmiş, bu amaçla da birçok yönetmelik yayınlanarak uygulamaya alınmıştır. İş yerlerinde bulunan ve çalışanlar dışında misafir, müşteri, kuruluş dışından hizmet alımı esnasında çalışma ortamında bulunan diğer kişiler, vb hedef kitle olarak değerlendirilmekte ve önleyici yaklaşım çerçevesinde risk değerlendirmeleri, acil durum planları, iş sağlığı güvenliği kültürünün yerleştirilmesine yönelik eğitimler, mesleki yeterlilik eğitimleri, vb. pek çok konu gündeme gelmiştir. Tüm bu çalışmalarda, çalışma ortamları öngörülmektedir. Göz ardı edilen ancak, çok önemli olan çalışma ortamlarından biri de sanayi dalgıçlığı işleridir. Tehlike sınıfları tebliğine bakıldığında dalış çalışma ortamları çok tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar ve denetimler yetersiz olması sebebiyle dalgıçların olası kazaları öngörebilmeleri, önlem alabilmeleri, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri zor ve tecrübe gerektirmektedir. Bu sebeplerle çalışanlar ve dış risk faktörlerini belirlemek üzere İstanbul’da farklı bölgelerdeki birkaç dalış operasyonlarında risk değerlendirmesi, vaka incelemeleri, sanayi dalgıçlığı ile mesleki problemleri hakkında anket ve dalgıçlık hakkında check – list çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında; En çok rastlanan kaza durumları ve sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Risk değerlendirmesi için check-list hazırlanarak olası tehlike ve riskler tespit edilmeye çalışılmıştır. Dalğıçlar Mesleki problemler hakkında anketler yapılmıştır. Böylece problemlerin iki ayağı olarak iş veren - dalgıç perspektifli problemlerin sentezi yapılabilmiştir. Sonuç olarak; sanayi dalgıçlığı’da en çok görülen kaza-yaralanma vakalarının sebepleri, şekilleri, görülme sıklıkları ve alınması gereken önlemler tespit edilmiş, iş kazaları üzerine yapılan literatür çalışmaları anket, Check-list ve risk değerlendirmesi sonuçlarıyla karşılaştırılmış, iş güvenliği kültürünün dalgıçlar üzerinde ne derece önem teşkil ettiği, ne derece hakim olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1410
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SANAYİ DALGIÇLIĞINDA.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.