Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1406
Title: INTERNATIONAL TOURISM MARKETING STRATEGIES: A STUDY IN CHINA’S XINJIANG MINORITY AREAS
Authors: Mulati, Dilidaer
Keywords: Turizm Stratejileri
Uluslararası Pazarlama
XUAR Turizm
Uygun Pazarlama Öneriler
Tourism Strategies
International Marketing
Tourism in XUAR
Optimal Suggestions
Issue Date: Feb-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Turizm aktiviteleri, insanların ihtiyaçlarının ve sosyalleşmesinin gelişmesi ile yavaş yavaş günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sürekli olarak değişen turizm ihtiyaçları turizm ürünlerini benzersiz ve farklı yaptı. Zengin turizm kaynaklar ve karakteristiklerine sahip etnik azınlık bölgeleri, yavaş yavaş turizmin geliştiği ve ziyaretçiler için de daha çekiçi yerler haline geldi. XUAR Avrasya'da 5600 kilometreden fazla sınırlar içinde bulunan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Pakistan, Moğolistan, Hindistan ve Afganistan'a sınırı olan bir yerdir. çok eski zamandan beri İpek Yolu olmuştur. Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojide ilerlemenin nedenile, dünya turizminin yanı sıra XINJIANG’ın turizm endüstrileri de sürekli artması ancak bunun hakkında düşünülmesi gereken bazısorunlar var. Bunun için turizm değerlerini kullanmayı, onları geliştirmeyi ve fırsatlar yaratmayı öğrenmesi gerekir. Bu problemin çözümünün temelinde uluslararası pazarlamanın üzerinde çalışılması gerekir. Bu tez üç bölüm den oluşmaktadır. Tezin birinci parçası iki bölümden oluşmaktadır. İçeriğinde seçilen konunun geçmişi, literatür araştırmaları vardır. Tezin ikinci parçası çalışmanın ana temasının belirlenmesi ve sorulması gereken soruları, öneminin araştırılması ve ortaya atılan hipotezleri içerir. Üçüncü bölüm, bu bölüm aynı zamanda tezin en önemli parçasıdır, biz veri ve istatistik modeller yoluyla, mesela yıllık değişim endeksi Shift Hisse analizi, Temel bileşenler analizi kapsamlı xinjiang turizm pazarı analiz etmektedir. Xinjıang uluslararası turizm pazar araştırma ve analiz yoluyla. Xinjiang uluslararası turizm piyasasının gelecekteki gelişimine tedbirleri öneriler bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1406
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INTERNATIONAL TOURISM MARKETING STRATEGIES.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.