Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1405
Title: IRAK'IN 1925 – 2005 ARASINDAKİ ANAYASALARINDA GÜÇLER DENGESİ
Authors: Saadi, Rebaz Ahmed Saadi
Keywords: Güçler dengesi
Güçler Ayrılığı İlkesi
1925 Irak Kanun-ı Esasi
2005 Irak Daimi Anayasası
Powers Balance
Principles for the Separation of Powers
1925 Iraq Law-Constitution
2005 Standing Constitution of Iraq
Issue Date: May-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Güçler ayrılığı ilkesi, demokratik sistemlerin dayandığı temel ilkelerden biridir, ve ulusun ve halkın egemenliği ilkesi kadar önemlidir. Bu esasa dayanarak, yapılan bu çalışmada 1748'de yazdığı "Yasaların Ruhu" adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı ayrım ilkesini oluşturmayı tercih ettiği ünlü Fransız düşünür Montesquieu'ye atıfta bulumuştur, Ayrıca Montesquieu ve diğer düşünürlerin Fransa'daki demokratik sistem üzerindeki etkisini açıklanmıştır. Bununla birlikte güçler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkışı ve ilkenin dayandığ (İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri) gibi en önemli demokratik sistemlerinden bahsedildikten sonra, Iraktaki 1925 Kanun-i esasi, (1925-1958) yıllar arasındaki anayasaları, 2004 yılının geçici anayasası ve son olarak 2005 Daimi Anayasası'nın oluşumunu, eksiklilerini ve benimsedikleri sistemleri ve bu anayasalarda devlet güçleri neler olduklarını , dağıtımı nasıl olduğunu ve en son güçler dengesi açısandan bu anayasaların arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler olduğunu ve bu anayasalarda özellikle 2005 Anayasasında demokratik temelleri ne kadar dikkate alındığını açıkalnmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1405
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRAK'IN 1925 – 2005 ARASINDAKİ ANAYASALARINDA GÜÇLER DENGESİ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.