Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1383
Title: UÇAKLARDA KABİN İÇİ İŞYERİ EKİPMANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Authors: Çakar, Şerife
Keywords: Risk Değerlendirmesi
FMEA Risk Değerlendirme Yöntemi
5x5 Matris Yöntemi
Issue Date: Oct-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biridir. Güvenlik kültürünün yanı sıra, işletmelerde kullanılmak üzere seçilen risk değerlendirme yönteminin iş kazalarının engellenmesi konusunda literatürde son zamanlarında üzerinde ehemmiyetle durulan bir olaydır. Bu çalışmanın amacı, seçilen risk değerlendirme yönteminin çalışanların güvenliği üzerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini havacılık sektöründeki bir uçak oluşturmaktadır. Uçakta yapılan 5x5 matris yöntemine göre riskler ve oluşturacağı tehlikeler belirtilerek bunların FMEA risk değerlendirme yöntemindeki karşılığı bulunmuş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında, güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra kullanılacak risk değerlendirme yönteminin de anahtar bir rol oynadığı görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1383
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UÇAKLARDA KABİN İÇİ İŞYERİ EKİPMANLARININ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.