Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11523
Title: TASARIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: HAREKETLİ GRAFİK TASARIM VE TİPOGRAFİDE YARATICI YAKLAŞIMLAR
Authors: YENİCİ, Duygu
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Dünyanın dijitalleşmeyi hızla benimsemesiyle birlikte tasarım dünyası da alışılagelmiş sınırları aşarak yeni ve sürekli gelişen bir döneme girmiştir. Teknolojinin her geçen gün hızla hayatımıza daha fazla dahil olması tasarım alanında büyük bir değişim yaratarak tasarımın sürecini, sunumunu ve tüketimini temelden yeniden şekillendirmiştir. Bu çerçevede hareketli grafik tasarım ve tipografi, görsel iletişimde etkili ve bilinçli bir şekilde kullanılarak dijital dönüşümün getirdiği yaratıcı olanakları ortaya çıkarmaktadır. Bu tezde sunulan araştırma beş bölüme ayrılmıştır. İlk iki bölüm hem grafik tasarımı hem de hareketi tanımlayarak tarihsel bir bakış açısı sağlayarak hareketli grafik tasarımın kökenleri ve evrimi araştırılacaktır. İncelemede sinema tarihinin ilk dönemlerinden bugüne kadar hareketli grafik tasarımın tarihsel kullanımı ve görsel etkinliği incelenecektir. Üçüncü bölümde, hareketli grafik tasarımında dijital teknolojilerin tipografi üzerindeki etkisi incelenerek kinetik tipografi ele alınacaktır. Tipografinin bu alandaki yenilikçi uygulamalarını sergilemek için somut örnekler sunulacaktır. Tezin dördüncü ve son bölümünde öne çıkan isimler ve onların hareketli grafik tasarımın tarihsel yolculuğuna katkıları incelenecektir. Hareketli grafik tasarımın bugünki yolculuğunda yenilikçi uygulamaların önemi ve etkisi özetlenecektir. Tipografi ve hareketli grafik tasarımın müthiş bir iletişim aracı olarak sentezi vurgulanırken, aynı zamanda gelecekteki potansiyel trendlere de ışık tutulacaktır. Hareketli grafik tasarımının tarihsel gidişatını inceleyerek ve günümüzdeki oynadığı önemli role odaklanarak bu tez, hareketli grafik tasarımın ve tipografinin yenilikçi kullanımı ve yaratıcı bir ifade aracı olarak evrimleri hakkında fikir sahibi olmayı amaçlamaktadır. Amaç, tasarım estetiği ve hareketli grafik tasarımının dijital dönüşümünden kaynaklanan gelişmeleri ve yaratıcı uygulamaları kapsamlı bir şekilde analiz etmektir. v Dijital dönüşüm, hareketli grafik tasarımı ve tipografi alanlarında kaydedilen ilerlemeyi araştırmak amacıyla akademik literatürün, kitapların, dergi makalelerinin ve diğer yazılı kaynakların kapsamlı bir incelemesini içeren nitel araştırma yöntemleri kullanacaktır. Sürekli gelişen tasarım ortamına ve dijital dönüşümün yaratıcı süreç üzerindeki etkisine dair fikir edinmek isteyen tasarımcılar, akademisyenler ve öğrenciler için bu araştırma önemli bir değer taşımaktadır. Aynı zamanda tasarımın gelecekteki olanaklarını ve potansiyelini anlamak isteyen profesyoneller için de değerli bir kaynak olarak hizmet verecektir. Bu tez, tasarımın dijital dönüşümünü ve yaratıcı metodolojilerini keşfederek gelecekteki tasarım projelerinin geliştirilmesinde değerli bir rol oynayacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11523
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631504.pdf9.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.