Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10852
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söz Varlığı ve Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: 1981-2021 Lisansüstü Tezler
Authors: EROL, Sedat
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmanın amacı 1981-2021 yılları arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerini belirlemek ve betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 83 yüksek lisans, 15 doktora olmak üzere toplam 98 tez lisansüstü teze ulaşılmıştır. Nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizinin kullanıldığı araştırma kapsamında ulaşılan 98 lisansüstü tez; yılına, türüne, konu alanına, araştırma yöntemine, çalışılan dil seviyesine, veri toplama araçlarına ve analiz yöntemlerine göre incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine ilk lisansüstü tezin 2004 yılında yazıldığı, lisansüstü tezlerin son yıllarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda yöntem, teknik ve materyal kullanımı ile ders kitaplarında söz varlığı konularının öne çıktığı, daha çok nitel yöntemlerin tercih edildiği ve çalışmaların daha çok temel (A1-A2) ve orta (B1-B2) seviyeye odaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10852
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665.pdf417.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.