Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10839
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı
Authors: BARIŞ, Halime
Issue Date: 2019
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Kaygı, genellikle kötü bir şey olacakmış hissine kapılıp bireylerde yaşanan korku, endişe ve fizyolojik değişiklikler olarak açıklanmaktadır. Son yıllarda kaygının yabancı dil öğrenme sürecinde öğrencileri olumsuz anlamda etkilediği ve yüksek kaygının başarıyı düşürdüğü gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yazma kaygılarını cinsiyet, Türkçe kitap okuma alışkanlığı ve Türkçe yazı yazma sıklığı gibi değişkenler ışığında ele alıp bu değişkenler açısından öğrencilerin yazma kaygıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde TÖMER eğitimi gören 130 yabancı uyruklu öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada betimleyici tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde yabancı uyruklu öğrencilerin yazma kaygılarının tespitine yönelik geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” Şen ve Boylu (2017), kullanılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin çevre odaklı kaygılarının eylem odaklı kaygıya göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet faktörü ve Türkçe kitap okuma sıklığının yazma kaygısı üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu değildir. Bununla birlikte Türkçe yazı yazma sıklığı ile kaygı arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10839
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652.pdf391.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.