Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10831
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İş birlikli Öğrenme ve Padlet
Issue Date: 2017
Abstract: Teknolojinin yabancı dil öğretimindeki kullanımı ve gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Takım çalışmasının ve iş birliğinin de öğrenmede olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Padlet ise iş birlikli öğrenmeye olanak sağlayan kullanımı oldukça basit bir WEB 2.0 aracıdır. Bu çalışmada öncelikle WEB 2.0 araçlarından bahsedilmiş daha sonra eğitimde oldukça popüler bir şekilde kullanılan Padlet’i tanıtmak ve Padlet’in kullanımını göstermek amaçlamış, Padlet kullanımın Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde ne gibi imkânlar sunduğu anlatılmıştır. Daha sonra ise iş birlikli öğrenme yöntemi ve bu yöntemden grup araştırması tekniği açıklanmıştır. Grup araştırması tekniği kullanılarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten bir sınıfta bir Padlet oluşturma örneği hazırlanmaya çalışılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/10831
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
644.pdf829.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.