Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10821
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlamsal Açıdan Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Authors: DEMİRALAY, İzlem
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Türkçe çok anlamlı bir dildir. Bununla birlikte dünyada bilinen bazı dillerle aynı dil ailesinden olmaması sorunları da beraberinde getirmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi anlamdır. Anlam kelimesi zihin anlamına gelen “An” kökünden gelmektedir. Zihin, temel görüş insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, anlayış, kavrayıştır. Kelimelerin anlamları düşünceler ve duygular ile bağlantılıdır. Türkçe çok anlamlı bir dildir. Bu bilgiden hareketle Türkçenin öğretiminde yaş, meslek, yaşantılar, sağlık durumu, kültür önemli bir rol oynar. Bu makalenin temel amacı yabancılara Türkçe öğretiminde anlam biliminde karşılaşılan sorunların önemini değerlendirmektir. Bu bağlamda konuyla ilgili yazılmış bazı makaleler ve bazı kitaplar incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretiminde şimdiye kadar anlam biliminin üzerinde çok fazla durulmadığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10821
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
634.pdf732.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.