Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10815
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Taslak Metinlere Yönelik Geri bildirim Sunma Tercihleri
Authors: ÜLPER, Hakan
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Süreç merkezli yazma eğitiminde öğrenci metinlerine geri bildirim sun mak çok önemlidir. Sunulan geri bildirimlerden yararlanarak öğrenciler metinlerini geliştirebilirler. Alan yazındaki ilgili araştırmalar geri bildirim sunmanın gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Geri bildirim konusunda yapılan araştırmaların bir boyutunu öğrenci görüşleri oluştu rurken diğer boyutunu da öğretmen görüşleri oluşturmaktadır. Bu araş tırmada da yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin geri bildirim sunma tercihlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya aktif olarak yabancılara Türkçe öğreten kırk sekiz okutman katılmıştır. Geliştirilen sormaca yoluyla onlardan veriler toplanmıştır. Toplanan veriler çözüm lenerek sunulmuştur. Araştırma sonucuna göre okutmanlar geri bildirim sunmak gerektiğini belirtmişlerdir. Geri bildirim sunma işinin yazma biter bitmez yapılması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10815
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
628.pdf312.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.