Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10610
Title: 17. YÜZYIL AVRUPA RESSAMLARININ YAĞLI BOYA TEKNİĞİNDE KULLANDIĞI PİGMENTLER VE RESİM MALZEMELERİ
Authors: KHODAEİ, Mehdi
Issue Date: 2023
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bir sanatçı tarafından üretilmiş her eser, sanatçının sanatıyla ilgili yeterlilik düzeyi hakkında izleyicilere bilgi vermektedir. Resim sanatı içinde bu geçerli bir unsurdur. Bir tabloya baktığımızda, sanatçının kompozisyonunu ve bu kompozisyon çerçevesinde kullandığı imajları tartışamasak da ressamın teknik yeterliliğini örneğin perspektif bilgisinin düzeyini anlayabilmekteyiz. Başka bir örnek vermek gerekirse sanatçının renk kontrastı için kullandığı renkler dengeli kullanılarak bir ahenk yaratmış olduğu gözlemlenebilirken, renklerin içeriğindeki pigmentlerin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadığı anlaşılabilmektedir. Bu örneklerden hareketle ressam için bir konudaki yüksek bilgi düzeyinin, başka bir konudaki eksik bilgisi sebebiyle etkinliğini kaybettiğini dolayısıyla yapıtın kalitesinin de bu sonuçtan etkilenerek değer kaybettiğini söylemek mümkündür. Resimlerdeki deformasyonun başlıca sebeplerinden biri armoni ve karşıtlığı oluşturan renklerin içeriğindeki pigmentlerin, renklerin kalıcılığı göz önünde bulundurulmadan bilgi eksikliğinden dolayı doğru kullanılamamış olmasındadır. Bu duruma karşın, dört yüz yıl önce pigment bilgisi ve kalıcılık göz önünde bulunarak boyanmış resimlerin, yirmi yıl önce boyanmış resimlerden daha yeni ve canlı durduğunu söylemek mümkündür. Resimde kalıcılık, renk ve parlaklık bir ressam için üzerinde önemle durulması gereken birincil konudur. Bir sanat eseri yaratma bilinciyle hareket eden her ressam, eserini zamanın tahribatından koruyabilmek ve kalıcılığını sürdürebilmek için denenmemiş ve bilgi sahibi olmadığı pigmentlere sahip boyalardan özellikle kaçınmalıdır. Sanatçı üzerinde çalıştığı eserinden iyi bir sonuç elde etmek arzusu duymaktadır. Sanatçının başarılı olup olamayacağı kullandığı malzemeye hakimiyetiyle ilişkilidir. Dolayısıyla bir ressam için de kullandığı malzeme vi bilgisinin eksik ya da yanlış olması, pigmentler, bağlayıcılar, boyalar ve verniklere dair yanlış kullanımları ressamı başarısız kılacaktır. Bahsedilen bu konuların önemi doğrultusunda bu tez, 17. yüzyıl Avrupa Resim Sanatında bugün tanıdığımız dört ünlü ressamın eserleri üzerinden analiz edilerek, sanat tarihi içinde kronolojik olarak inceleyerek malzeme bilgisinin değerinin kalıcılık açısından gerekliliği incelenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/10610
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10545355.pdf4.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.