Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10567
Title: 18-30, 31-40, 41-50 VE 51-60 YAŞ GRUPLARINDA NORMAL İŞİTEN BİREYLERDE TÜRKÇE DİKOTİK CÜMLE MOBİL TARAMA TESTİNİN NORMALİZASYONU
Authors: ATİLLA, Nazmiye
Issue Date: 2023
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Çalışmanın amacı, Türkçe dikotik cümle mobil tarama testini kullanarak 18-30, 31-40, 41-50 ve 51-60 yaş gruplarında normal işiten bireylerde normalizasyonu elde etmektir. Normal işitmeye sahip belirlenen yaş gruplarının normalizasyon değerlerini elde ederek santral işitsel işlemleme bozukluğu (SİİB) tanısında, Türkçe dikotik cümle mobil tarama testinin kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktır. Çalışmaya 18-30, 31-40, 41-50 ve 51-60 yaş gruplarında normal işitmeye sahip 128 katılımcı dahil edilmiştir. Her gruba 32 katılımcı dahil olmuştur. 18-30 yaşları arasında normal işiten 32 katılımcı (16 kadın, 16 erkek), 31-40 yaşları arasında normal işiten 32 katılımcı (12 kadın, 20 erkek), 41-50 yaşları arasında normal işiten 32 katılımcı (7 kadın, 25 erkek), 51-60 yaşları arasında normal işiten 32 katılımcı (11 kadın, 21 erkek) olmak üzere toplam 128 katılımcı dahil edilmiştir. 18-30 yaş grubunda yönlendirilmiş sol kulak skor ortalaması %97,50 (±5,68), yönlendirilmiş sağ kulak skor ortalaması %99,06 (±3,90), yönlendirilmemiş sol kulak skor ortalaması %98,13 (±4,71), yönlendirilmemiş sağ kulak skor ortalaması %99,38 (±2,46)’dir. 31-40 yaş grubunda yönlendirilmiş sol kulak skor ortalaması %97,19 (±8,13), yönlendirilmiş sağ kulak skor ortalaması %98,44 (±4,48), yönlendirilmemiş sol kulak skor ortalaması %98,75 (±3,36), yönlendirilmemiş sağ kulak skor ortalaması %98,75 (±3,36)’tir. 41-50 yaş grubunda yönlendirilmiş sol kulak skor ortalaması %96,25 (±7,07), yönlendirilmiş sağ kulak skor ortalaması %99,38 (±2,46), yönlendirilmemiş sol kulak skor ortalaması %98,13 (±4,71), yönlendirilmemiş sağ kulak skor ortalaması %98,75 (±4,21)’tir. 51-60 yaş grubunda yönlendirilmiş sol kulak skor ortalaması %94,06 (±9,11), yönlendirilmiş sağ kulak skor ortalaması %96,56 (±5,45), yönlendirilmemiş sol kulak skor ortalaması %94,38 (±6,69), yönlendirilmemiş sağ kulak skor ortalaması %97,19 (±5,23)’dur. iv Sonuç olarak katılımcıların yaş gruplarına göre yönlendirilmiş sol kulak skorları ve yönlendirilmemiş sağ kulak skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Katılımcıların yaş gruplarına göre yönlendirilmiş sağ kulak skorları ve yönlendirilmemiş sol kulak skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan düzeltilmiş Bonferroni testi sonucunda; yaş grubu 51-60 olan katılımcıların yönlendirilmiş sağ kulak skorlarının yaş grubu 18-30 ve 41-50 olan katılımcılara göre daha düşük olduğu bulundu. Yaş grubu 51-60 olan katılımcıların yönlendirilmemiş sol kulak skorlarının yaş grubu 18-30, 31-40 ve 41-50 olan katılımcılara göre daha düşük olduğu bulundu
URI: http://hdl.handle.net/11547/10567
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10539813YL TEZ NAZMİYE ATİLLA.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.