Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1049
Title: Türkiye Kimya Sektöründeki İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinin Finansal Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Model Önerisi.
Authors: KOMŞUOĞLU YILMAZ, Nurgün
KARADUMAN, İlkay
Issue Date: Apr-2013
Citation: III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), 27 Nisan 2013.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1049
Appears in Collections:Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.