Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10451
Title: ULUSLARARASI GÖÇ VE TERÖR BAĞLAMINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1991 VE 2011 GÖÇLERİ KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: KAYA, Akın
Issue Date: 2022
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Günümüzde uluslararası göç, ülkeler için öncelikli sorun alanlarından bir tanesidir. Göç alan ve göç veren ülkeler açısından çok yönlü şekilde etkili olan göç, son yıllarda Türkiye için giderek daha büyük bir sorun halini almaktadır. Uluslararası göç hareketlerinde güvenlik konusunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı uluslararası göç ve terör bağlamında Türkiye örneğini araştırmaktır. Türkiye'ye yönelik 1991 ve 2011 göçlerinin etkileri çalışmada incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup uluslararası göç, terörizm ve Türkiye'ye yönelik göç hareketleri ile ilgili güncel literatür taranmıştır. 1991 Irak Kürtlerinin göçü ve 2011 Suriyelilerin göçü neticesinde terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları artmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre Türkiye'ye yönelik uluslararası göç hareketleri sınır güvenliği sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Göç hareketleri Türkiye'yi güvenlik, ekonomik, siyasi, sosyal açılardan etkilemektedir. Türkiye'nin geçmişte uluslararası göç hareketlerinde transit ülke konumunda olmasına karşın günümüzde hedef ülke olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/10451
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10513918.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.