Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4340 to 4359 of 6942 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Objective analysis of voice changes in a hemodialysis session and its correlation with ultrafiltrationOzpinar Haydar; Tekiner Ismail Hakki; Karaman Olcay; Kurt Yunus
2016Occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases-producing Enterobacteriaceae from foods of animal originAda Sibel; Suna Hande Tanberkan; Elkonca Fuat; Karakaya Ismail
2018Occurrence and molecular characterization of different virulence-associated genes of Cronobacter sakazakii isolates from some foods and dust samplesOzbek Nil; Baysal Asli
2016Occurrence of ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Red Meat SamplesCaliskan Dilek
426.pdf.jpg2020OECD Ülkelerinin Gelişmişlik Düzeyleri ile Öğrencilerin Fen Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiÖZCAN, Hasan
10368165.pdf.jpg2020OFĠS YAPILARINDA KULLANILAN GĠYDĠRME CAM CEPHE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR AÇIDAN ENERJĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN ĠNCELEMESĠKOCA, BERNA; ULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASI
10493262.pdf.jpg2022OFİS ÇALIŞANLARININ BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ İLE BELİRLENEN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN VE VÜCUT YAĞ ORANLARININ SERUM D VİTAMİNİ İLE İLİŞKİSİÜSTÜN, Burcu İlayda
418510.pdf.jpg2016OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGürler Turan, Özlem
85.pdf.jpg2021OKLUZAL FAKTÖRLERİN TEMPOROMANDİBULAR DÜZENSİZLİKLER İLE İLİŞKİSİKAYA BURSA, Aslı Pelin
10539192.pdf.jpg2023OKSİDATİF DNA HASARI VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN KANSERDEKİ ROLÜDURMAZ, Ceyda
10415824.pdf.jpg2021OKUL ÇAĞI ÇOCUKLAR ĠÇĠN ĠAÜ GÜRÜLTÜDE KONUġMAYI ANLAMA TESTĠ: BĠR GEÇERLĠLĠK ÖN ÇALIġMASIGÖRGÜLÜ, Mümine
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
102300411.pdf.jpg2019OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA KONUŞMAYI ANLAMA TESTİNDE KULLANILACAK CÜMLELERİN KOHERENS VE SPEKTRAL ANALİZİAKTAN, Rahmiye Nur
407079.pdf.jpg2015OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİYılmaz, Ferhat
416.pdf.jpg2020Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri ile Öğretmenlerin Okul İklimi Algıları ve Motivasyonları Arasındaki İlişkiBAKKAL, Mahir
373.pdf.jpg2017Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerini Algılamanın ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve Evlilik Doyumu Üzerindeki EtkisiSARIDEMİR, Tülay
327.pdf.jpg2017Okul Müdürlerinin Müzik Dersi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretimsel Liderlik Tutumlarının İncelenmesiAKSAN, Ertunç
390.pdf.jpg2017Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile İş Tatmini Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi ÖrneğiYıldız, Salih
10387561.pdf.jpg2021OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİSÖNMEZ, Caner
10236802.pdf.pdf.jpg2019OKUL MÜDÜRLERİNİN MUHAKKİKLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BAĞCILAR, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ZEYTİNBURNU ÖRNEĞİ)DAL, Selahattin