Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1502 to 1521 of 5211 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012GSF Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 3.sınıf Yıl Sonu DefilesiBÖLAT AYDİNÇ, Sevim
504425.pdf.jpg2017GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASIUmurca, Necati Seyda
2012-09Güçlü Bir Müze İletişimi YaratmakURALMAN, Nezahat Hanzade
10243897.pdf.jpg2019-03GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASININ 2005 YILI VE SONRASI TÜRKİYE ÖDEMELER BİLANÇOSUNA ETKİSİGökce, Emre
10243897.pdf.jpg2019GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASININ 2005 YILI VE SONRASI TÜRKİYE ÖDEMELER BİLANÇOSUNA ETKİSİ-
10329641.pdf.jpg2020GÜNÜMÜZ TÜRK TİYATROSUNDA KÜLTÜRİÇİ MALZEME KULLANIMLARININ ENGİN ALKAN’IN OYUNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİTETİKEL, Merve
10329641.pdf.jpg2020GÜNÜMÜZ TÜRK TİYATROSUNDA KÜLTÜRİÇİ MALZEME KULLANIMLARININ ENGİN ALKAN’IN OYUNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİTETİKEL, Merve
10299414.pdf.jpg2019GÜRÜLTÜNÜN YAŞLARA GÖRE KONUŞMAYI ANLAMA VE BİLİŞSEL BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİMERAL, Merve
2012Güzellik Salonlarında Müşteri İlişkileri ve Bir Uygulama Örneği.GÜRSU BAYRAM, Vildan; DURU, Mustafa Nafiz
2011Gıda Endüstrisinde Biyofilm Oluşumuna Bağlı Riskler.AKSU, Filiz; AKSU, Harun; ALÇAY ÜNVER, Ayla
2013Gıda Etiketlemesi Konusunda Tüketici Bilgisi ve Tercihleri.ÖZDEMIR, D.K.; ALTIOK, Evren; ALTIOK, Duygu
2012Gıda Güvenliği ve SertifikasyonÖZAY, Güner
2013-04Gıda Maddelerindeki Toksik Kimyasallar – Genel Değerlendirme. V.BOSTAN, Kamil
10321412.pdf.jpg2020ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNDE MUHASEBE KONTROLLERĠNĠN ROLÜ VE BĠR UYGULAMAYELKEN, Hatice Zeynep
10315910.pdf.jpg2019ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAAYGÜN, Mustafa
10315910.pdf.jpg2020ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMAAYGÜN, Mustafa
481924.pdf.jpg2017ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN KÖY ENSTĠTÜLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠTahirli, Arzu
10330434.pdf.jpg2020ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ BELEDĠYE ÇALIġANLARI ÜZERĠNDE BĠR ĠNCELEMEBALKAN, Mesut
10330434.pdf.jpg2020ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ BELEDĠYE ÇALIġANLARI ÜZERĠNDE BĠR ĠNCELEMEBALKAN, Mesut
10368957.pdf.jpg2020ĠSTANBUL ĠLĠNDE YAġAYAN FARKLI MESLEK GRUPLARINA MENSUP KĠġĠLERĠN PĠERRE BOURDĠEU SOSYOLOJĠSĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠġENCAN, EREN