IAU Open Access

TURKEY AND USA FOREIGN RELATIONS BETWEEN 2009 AND 2015

Show simple item record

dc.contributor.author Bilen, Seçil
dc.date.accessioned 2019-05-17T08:35:04Z
dc.date.available 2019-05-17T08:35:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1989
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında tarihsel süreç göz önüne alınarak 2009-2015 yılları arası Türkiye ve ABD’nin dış ilişkileri üzerinde durulmuştur. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve sonrası döneme kadar olan uzun süreçte Türk-Amerikan ilişkileri incelenmiştir. Ardından 2009 yılında Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesiyle beraber Türkiye ve ABD arasında stratejik ortaklıktan, model ortaklığa geçiş süreci başlamıştır. Bu bağlamda bu tez çalışmasında Türkiye ve ABD dış ilişkilerinin şekillenme süreçleri ele alınmış, dış etkenlerin dış politikada ve ikili ilişkilerdeki yarattığı sorunlar, uzlaşı noktaları ve ayrışma noktaları ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Amerika Birleşik Devletleri tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Türk – Amerikan İlişkileri tr_TR
dc.subject Dış ilişkiler tr_TR
dc.subject Dış Politika tr_TR
dc.subject United States of America tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Turkish – American Relations tr_TR
dc.subject Foreign Relations tr_TR
dc.subject Foreign Policy tr_TR
dc.title TURKEY AND USA FOREIGN RELATIONS BETWEEN 2009 AND 2015 tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This thesis focuses on Turkey and USA foreign relations between 2009 and 2015 with considering historical perspective. Starting from the first period of the Ottoman Empire, until 11 September 2001, terrorist attacks, and the period after the lengthy process of Turkish-American relations are examined. Then in 2009 with the election of Barack Obama as US president from the strategic partnership between Turkey and the United States began the process of transition to model partnership. In this context, this thesis dealt with Turkey and the US foreign policy formation processes at work, the problems created by external factors in the foreign policy and bilateral relations, reconciliation points and decomposition points were explained in the axis. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 118 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account