IAU Open Access

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETİM ÜYELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Keskin, Zeynep
dc.date.accessioned 2019-05-17T07:13:54Z
dc.date.available 2019-05-17T07:13:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1979
dc.description.abstract “Kültür” ve “bağlılık”, son yıllarda örgütlerin üzerinde en sık durdukları konular arasında yer almaktadır. Bunun nedeni sürekli gelişen ve değişen dünyadaki rekabet ortamı içinde örgütleri daha fazla kar ve pazar payı için diğerleriyle yarışmaya zorlarken aynı zamanda insan kaynaklarına daha fazla önem vermeye ve yatırım yapmaya, diğer taraftan da mevcut işgücünden azami ölçüde yararlanmaya yönlendirmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi içinde örgüt çalışanlarında oluşacak, “örgüt kültürü” ve “örgütsel bağlılık” ile ilgili algıların önemini de artırmıştır. Bu tez çalışmasında; “örgüt kültürü” ve “örgüte bağlılık” arasındaki ilişkiyi bir vakıf üniversitesi açısından inceleyerek, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılığın insan kaynaklarının çok önemli olduğu eğitim kurumları açısından önemini vurgulamaktadır. Bu amaca uygun olarak çalışmada, önce örgüt kültürü ve örgütsel bağlılığın kavramsal çerçevesi ele alınmakta, daha sonra bir vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenler ile yürütülen anket çalışmasında elde edilen veriler ile bu kavramlar arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Örgüt Kültürü tr_TR
dc.subject Örgüte Bağlılık tr_TR
dc.subject Eğitim Kurumları tr_TR
dc.subject Organizational Culture tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.subject Educational Organizations tr_TR
dc.title ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETİM ÜYELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol “Culture” and “commitment” are among the topics on which organizations dwell the most recently. The reason for this is that organizations are forced to compete against one another for more profit and market share in the competitive environment in the ever developing and changing world and also that they are led to give more importance to human resources and to invest in it while making the most of the present labor force. In order to ensure this situation, the perceptions related to “organization culture” and “organizational commitment” which are to be created in the organization employee are more important than before. This study lays emphasis on the organization culture and organizational commitment from the point of educational institutions where human resources are highly significant by searching the relation between “organization culture” and “organizational commitment” with regard to a foundation university. Suitable for this purpose, first the conceptual frame of organization culture and organizational commitment is discussed, and then the relation between these concepts and the data derived from the questionnaire study carried out with academicians working in a foundation university is evaluated in the study. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account