IAU Open Access

OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gürler Turan, Özlem
dc.date.accessioned 2019-05-16T08:35:53Z
dc.date.available 2019-05-16T08:35:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1954
dc.description.abstract 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için önleme politikaları geliştirilmesi hedef olarak benimsenmiş, bu amaçla da birçok yönetmelik yayınlanarak uygulamaya alınmıştır. Çalışanlar, misafirler, müşteriler, kuruluş dışından hizmet alımı esnasında çalışma ortamında bulunan diğer kişiler, stajyerler vb. hedef kitle olarak değerlendirilmekte ve önleyici yaklaşım çerçevesinde risk değerlendirmeleri, acil durum planları, tatbikatlar, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirilmesine yönelik eğitimler, mesleki yeterlilik eğitimleri, vb. pek çok konu gündeme gelmiştir. Tüm bu uygulamalarda, yetişkin çalışma ortamları öngörülmektedir. Göz ardı edilen ancak, büyük çoğunluğunu kapsayan çalışma ortamlarından biri de ofislerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’ne bakıldığında ofis çalışma ortamları az tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Fakat bu ortamlarda çalışanları etkileyebilecek görünür veya gizli tehlike ve riskler söz konusu olabilmektedir. Ergonomik risk faktörleri göz önünde bulundurularak ofislerde iş sağlığı ve güvenliği sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir avukatlık bürosu için, mesleki problemler hakkında çalışanların görüşlerini de baz alarak, özellikle ergonomik tehlike ve risklerin de yer aldığı 42 maddelik risk değerlendirmesi yapılmıştır. En sık rastlanan kazalar ve neden olduğu durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; ofislerde en çok görülen kaza-yaralanma-ramak kala olaylarının sebepleri, meslek hastalıkları ve alınması gereken önlemler tespit edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ofis çalışma ortamları üzerinde ne derece önem teşkil ettiği ve ne derece egemen olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Ergonomi tr_TR
dc.subject İş Sağlığı ve Güvenliği tr_TR
dc.subject Ofis tr_TR
dc.subject Meslek Hastalığı tr_TR
dc.subject Risk Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Ergonomic tr_TR
dc.subject Occupational Health and Safety tr_TR
dc.subject Occupational Disease tr_TR
dc.subject Risk Assessment tr_TR
dc.title OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In 2012, after the entry into force of 6331 numbered Occupational Health and Safety Law, to avoid workers’ industrial accidents and occupational diseases, some prevention policies were aimed and with this purpose lots of regulations were published. Staff, visitors, other people who visit institution for different purposes, interns etc. are identified as target groups and some topics are came into question like risk assessments within preventive approach, emergency plans, practices, educations for rooting of occupational health and safety culture and professional qualification studies, etc. In all these applications, adult work environment is predicted. Major percentage of working environments is offices but also the most neglected working environment is offices. According to classes notification of risk on Occupational Health and Safety Law, office working environment is in low risk class but in these environments, there may be some visible and invisible dangers and risk that can affect staff. Occupational health and safety are applied considering the ergonomic risk factors. In this context, a risk assessment including ergonomic danger and risks has been done with information of a law firm which lawyers are studied about occupational problems in Kadıköy / ISTANBUL. The most common accidents and reasons are studied to identify. As a result; the most common accidents, injuries and almost cases’ reasons, occupational diseases and preventions that should be applied, how important the occupational health and safety culture in office environment and domination degree of occupational health and safety culture are presented. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 76 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account