IAU Open Access

PERFORMANCE EVALUATION OF MAJOR INTEGRATED OIL & GAS COMPANIES

Show simple item record

dc.contributor.author İskakov, Sanzhar
dc.date.accessioned 2019-05-13T08:24:38Z
dc.date.available 2019-05-13T08:24:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1889
dc.description.abstract Günümüzde, kuşkusuz başlıca enerji kaynaklarından olan petrol sektörü; hükûmet prosedürleri, fiyatlar, arz-talep durumları ve jeolojik koşullar başta olmak üzere birçok olumsuz durumla karşı karşıyadır. Dünya üzerinde, zorlu ekonomik ve jeopolitik koşulların hakim olması, bizi şüphesiz küresel petrol şirketlerinin enerji pazarında verimliliklerini sürdürüp sürdürmeyeceklerini düşünmeye sevk eder. Dünyanın önde gelen petrol şirketleri, sektörün zorlu çalışma ortamına ayak uydurabilmek için performans analizine önem vermektedir. Bu çalışmada, küresel dört büyük petrol şirketinin ( BP,Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell) finansal ve enerji oranları sunulmuştur. Ayrıca bu dört büyük firmanın 2009-2014 yılları arası seçilen bazı finansal rasyoları kullanılarak veri zarflama analizi yapılmıştır. VZA ile göreceli etkinlikler saptanmış ve firmaların verimlilikleri açıklanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular, incelenen dört şirketten üçünün yeterli performansa sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlara göre bu üç şirketin içinde de Exxon Mobil entkinlik sıralamasında (seçilen input ve outputlar kullanılarak yapılan analizde) ilk sıradadır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Petrol Endüstrisi tr_TR
dc.subject Rekabet Ortamı tr_TR
dc.subject Finansal ve Enerji Oranlar Analizi tr_TR
dc.subject Veri Zarflama Analizi(VZA) tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Uluslararası Petrol Şirketleri tr_TR
dc.subject Oil & Gas Industry tr_TR
dc.subject Competitive environment tr_TR
dc.subject Financial & Energy ratio analysis tr_TR
dc.subject Data Envelopment Analysis (DEA) tr_TR
dc.subject Performance evaluation tr_TR
dc.subject International Oil Companies tr_TR
dc.title PERFORMANCE EVALUATION OF MAJOR INTEGRATED OIL & GAS COMPANIES tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Admittedly, being as prime resource of energy, today oil sector in the grip of numerous negative factors, among which most influential are price, government regulation, supply & demand and geological conditions. With given cruel economic and geopolitical condition prevailed in the world, it is no doubt, gives a premise to wonder of whether global petroleum companies are able to sustain their performance efficiencies in the energy market. The central aim of the study is performance evaluation of major high ranked oil companies in volatile environment. The primary objective was achieved through insightful analysis of four major oil companies (BP, Exxon Mobil, Chevron, and Royal Dutch Shell). Research included Financial, Energy ratios analysis and Data Envelopment Analysis (DEA), in which nonparametric method evaluated the performance efficiencies of related companies. Findings of research has revealed that out of four analyzed companies, three of them has shown satisfactory level of performance. However, among all given corporations, results verified that Exxon Mobil found to be the most outstanding one. Because, notwithstanding to Global tough economic condition, followed by low crude oil price, according to study’s selected inputs and outputs, it has shown the excellence from both its financial and operational aspects. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 89 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account