IAU Open Access

"ÇALIŞMA ETİĞİ VE BOŞ ZAMAN ETİĞİ " DEĞERLERİNİN "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK" ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Aldemir, Adnan
dc.date.accessioned 2019-05-08T06:39:08Z
dc.date.available 2019-05-08T06:39:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1763
dc.description.abstract Günümüzde örgüt içinde, örgütsel sisteme ve işe yönelik olumsuz tutum ve davranışlar giderek artmaktadır. Böyle bir ortamda, çalışanların işe ve örgüte olan bağlılık duygularının gelişmesi ise giderek zorlaşmaktadır. Dolayısıyla; bir taraftan çalışanların örgütsel bağlılık duygularının geliştirilmesi, diğer taraftan ise onların iş performanslarını etkileyen çalışma etiği ve boş zaman etiği kavramlarının çözülmesinin, bu zorlukların üstesinden gelmede çözüm yolları üreteceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ile çalışma etiği ve boş zaman etiği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın sağlanmasında etkili olan faktörler; çalışma etiği ve boş zaman etiği kapsamına giren davranışlar ve bu davranışlar ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ayrıntılı olarak incelenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Çalışma Etiği tr_TR
dc.subject Boş Zaman Etiği tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.subject Work Ethics tr_TR
dc.subject Ethics of Leisure tr_TR
dc.title "ÇALIŞMA ETİĞİ VE BOŞ ZAMAN ETİĞİ " DEĞERLERİNİN "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK" ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Today, in organizations, organizational system, and work and increasing negative attitudes and behaviors. In such an environment, employees' work and the development of feelings of loyalty to the organization in which it becomes increasingly difficult. Consequently, in one hand the development of a sense of organizational commitment of employees affect their job performance, on the other hand work ethics and necessity of resolving the concepts of ethics arises from leisure. In this context, organizational commitment to study the relationship between work ethic and leisure ethic. Organizational commitment and organizational factors that are effective in ensuring adherence to the study, work ethic and leisure ethic within the scope of the relationship between attitudes and behavior and organizational commitment are explored in detail. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 133 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account