IAU Open Access

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLARAK İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KÖRLER KÜTÜPHANESİ SESLİ KİTAP PROJESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ertuğrul
dc.date.accessioned 2019-05-06T05:54:36Z
dc.date.available 2019-05-06T05:54:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1687
dc.description.abstract Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal politika hizmetleri alanında fonksiyonları giderek artmakta bu alanda yürütülen sosyal hizmet uygulamaları ve projeleri giderek önem kazanmaktadır. Küreselleşme ile gelişen ve değişme sürecine giren sosyal politika kavramı, kamu yönetimi açısından gitgide artan önemi ile yerel yönetim uygulamalarında yer almaktadır. Bu yüksek lisans tezi, sosyal belediyecilik anlayışı olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Körler Kütüphanesi bünyesinde oluşturduğu sesli kitap projesi üzerine gönüllü katılımı inceleyen bir araştırma projesini kapsamaktadır. İstanbul ilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesinde gönüllü olarak dijital ortama daha sonra dinlenilmesi için kitap okuyanların eğitim, gelir, cinsiyet, yaş gibi sosyo ekonomik durumları ve uygulama hakkındaki düşünceleri istatistikî olarak incelenmektedir. Ayrıca İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Körler kütüphanesinden yararlanan görme engelli vatandaşlarında görüş ve önerileri alınmış ve incelemeye eklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sosyal Belediye tr_TR
dc.subject Sosyal Hizmet tr_TR
dc.subject Gönüllü Katılım tr_TR
dc.subject Körler Kütüphanesi tr_TR
dc.subject Sesli Kitap Projesi tr_TR
dc.subject Social municipality tr_TR
dc.subject Social Work tr_TR
dc.subject Voluntary participation tr_TR
dc.subject Library for the blind tr_TR
dc.subject Audio book project tr_TR
dc.title SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLARAK İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KÖRLER KÜTÜPHANESİ SESLİ KİTAP PROJESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Functions of local government services in the field of social policy in Turkey is increasing. Social work practices and projects carried out in this area is becoming increasingly important. Into the process of evolving and changing with globalization, the concept of social policy, in terms of public administration and local governance practices are increasingly important. In this master thesis, the concept of social municipality formed by the Istanbul Metropolitan Municipality, audio books within the Library for the Blind project includes a research project investigating on the voluntary participation. Istanbul Metropolitan Municipality as a volunteer for the Blind Library to digitize books for readers to be heard, then education, income, gender, age, socio-economic status and implementation of such ideas are analyzed statistically. Also benefiting from the Istanbul Metropolitan Municipality Library for the Blind and visually impaired citizens states to examine the comments and suggestions received were added. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 130 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yılmaz ERTUĞRUL, Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013 / Yılmaz ERTUĞRUL, Understanding Social Municipality As a Case Study On Istanbul Metropolitan Municipality Audio Book Library for the Blind Project, Istanbul, 2013 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account