IAU Open Access

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI RUS PROPAGANDASI

Show simple item record

dc.contributor.author Huseynov, Mushfig
dc.date.accessioned 2019-04-28T11:48:58Z
dc.date.available 2019-04-28T11:48:58Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1583
dc.description.abstract Sovyetler Birliği 1922’de birçok ülkenin işgalinden sonra kurulduğu zamanlarda kendisini işçi partisi gibi göstermeye çalışmış ve bunun sürekli propagandasını yürütmüştür.100 bin pamuk toplandığı halde 400 bin gibi bilançolar yazılmış ve insanlara farklı bilgi verilmiştir. Kendi ülkelerinin bağımsızlığının yeniden kazanılmasına çalışan ve sözde sosyalist devleti kurduğunu belirten rejime karşı çıkanlar ya idam edilmiş ya da Sibirya’ya sürgüne gönderilmişlerdir. 1922’de Genova Konferansı ile kendisine büyük miktarda para tazminatı isteyen SSCB dış politikasında da kendi tavrını ortaya koymuştur. Savaş zamanı tüm Sovyet halkına işgalci hareketlerine siyah propaganda ile hak kazandırmıştır. 1939’da imzalanan Ribentrov Molotov paktına güvenen SSCB 22 Haziran 1941 tarihinde Büyük Vatan Savaşına hiç beklenmedik halde yakalandı. SSCB’nin nerdeyse her köşesinde işçilik propagandası herkesi çalışmaya ve bununla da vatana hizmet etmesi için yönlendiriyordu. İşçileri müdür ve memurlardan üstün tutmağa çalışıyordu. 1922’de Qlavlit devlet teşkilatı kuruluyor ve tüm medya dâhil her şeye kendi çıkarlarına uygun sansür koyma yetkisini alıyor. SSCB’de devlet politikası olarak 1933-1939 yıllarında faşizme karşı propaganda yapılmış,1939-1941 yıllarında ise faşizme karşı hiçbir propaganda yürütülmemiş ve 1941 yılında ise yeniden faşizme karşı propagandaya başlamıştır. Propaganda teknikleri özellikle gazeteler ve afişler aracılığı ile yürütülmekte, radyo ve televizyon araçları ile bu süreç devam etmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Propaganda tr_TR
dc.subject SSCB-Sovyetler Birliği tr_TR
dc.subject İkinci Dünya Savaşı tr_TR
dc.subject Afişler tr_TR
dc.subject Propaganda tr_TR
dc.subject USSR-Soviet Union tr_TR
dc.subject Second World War tr_TR
dc.subject Posters tr_TR
dc.title İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI RUS PROPAGANDASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The Soviet Union has been long since 1922. You know they were exiled from Siberia. We saw his own attitude in the foreign policy of the USSR that entered the Geneva Conference in 1922. The time of the war has earned the Soviet people the propaganda of your earth ponds. The appointment of Ribentrov Molotov, signed in 1939, was unexpectedly caught by the USSR on June 22, 1941, with the Great Patriotic War. The USSR was open and direct to every corner and everybody's propaganda workmanship in almost every corner. Workers were trying to keep the managers and officers superior. In 1922, the Qlavlit state organization was established and all the media are entitled to censure their own interests. Propaganda against fascism in the USSR in 19331939 was not against fascism in 1939-1941 and propaganda against the republic was launched in June 1941. It contains propaganda newspapers and posters and is acted on for radio and television propaganda. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 162 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account