IAU Open Access

THE TRANSFORMATION OF ROMANCE NOVELS BASED ON THE THEORIES OF SOCIOLOGIST ANTHONY GIDDENS

Show simple item record

dc.contributor.author Güvendi Yalçın, Elif
dc.date.accessioned 2019-04-28T11:06:35Z
dc.date.available 2019-04-28T11:06:35Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1576
dc.description.abstract Romansların tarihi ilk öykülerin yaratıldığı döneme rastlamaktadır. Bu kavramın tanımı, Antik Yunan döneminden, Bildungsromansa, 19. yüzyıla ve günümüz romantik eserlerine uzanan sure boyunca değişiklik göstermiş olsa da gerek araştırmacılar gerekse bu roman türüne yönelik genel yaklaşımlar, kadının güç kazanması gibi pozitif değerleri teşvik eden sosyo- kültürel unsurlardan ziyade romans kurgusunun evrenselliğine, sıradanlığına ve yinelenmesine odaklanmakta ve öncelik vermektedir. Bu çalışma, yalnızca, orta çağ dönemi romans kitaplarını ve zaman içinde bu eserlerde meydana gelen değişiklikleri ele almaktadır. Çalışma kapsamında, orta çağ dönemi romans kitapları arasında yer alan ve farklı dönemlerde kaleme alınan Walter Scott’un Ivanhoe (1920) adlı eseri, Kathleen Woodowiss’in The Wolf and the Dove (1974) adlı eseri ve Amanda Quick’in Mystique (1995) isimli yapıtı Anthony Giddens’ın mahremiyet kuramına dayanarak içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Buna ek olarak, romans kitaplardaki cinsellik, cinsiyet ve ilşkide kadın erkek rolüne ilişkin yaklaşımlar da irdelenmiştir. Bu çalışma sonucunda bazı önemli bulgular elde edilmiştir. Öncelikle, romans kitaplarının ana konusu olan aşk, mahremiyet ve kadın erkek ilişkisi gibi kavramlar eserlerin yazıldığı dönem göz önüne alındığında ciddi değişimlere uğramıştır. Eserlerin türleri gelişim gösterdikçe romans kitaplardaki basmakalıp tasvirler, aşk, cinsellik ve kadının ataerkil imajıyla alakalı kavramlar bağlamında yıkıma uğramıştır. Buna ek olarak, bu çalışma yoluyla, romans kitapların kadının toplumdaki değişen rolünü ve daha fazla güç ve özgürlük kazanarak erkeklerle eşit konuma gelme süreçlerini tasvir ettiği görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Orta çağ romans kitapları tr_TR
dc.subject Feminism tr_TR
dc.subject Popüler romans kitapları tr_TR
dc.subject Romantik aşk tr_TR
dc.subject Konflüent aşk tr_TR
dc.subject Kadının güç kazanma tr_TR
dc.subject Medieval romance novels tr_TR
dc.subject Feminism tr_TR
dc.subject Contemporary romance novels tr_TR
dc.subject Romantic love tr_TR
dc.subject Confluent love tr_TR
dc.subject Female empowerment tr_TR
dc.title THE TRANSFORMATION OF ROMANCE NOVELS BASED ON THE THEORIES OF SOCIOLOGIST ANTHONY GIDDENS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Romances date back to the creation of stories. Although the definition of the genre has changed in time from the Ancient Greeks to the Bildungsromans,to the 19th century and today’s courtship novels, both scholarship and widely-held attitudes towards romance has remained fixedly and prioritized only the universality, unoriginality, and continuity of romance fiction instead of its sociocultural effect of promoting positive ideals like female empowerment. The portrayal of women in social roles has been in a state of constant change including their relationship with and relation to men. This thesis explores only medieval historical romance fictions and their changes through the course of the time. I examine three medieval romances’s content— Walter Scott’s Ivanhoe (1920), Kathleen Woodowiss’ The Wolf and the Dove (1974), and Amanda Quick’s Mystique (1995)-- written in different time periods based on content analysis using Anthony Giddens’s (1992) theories of intimacy. In addition, it will address romance novels’ views about sex, gender and love roles. Some significant results emerge from this dissertation. First of all, romance novels’ major themes of love, intimacy and gender relationships have altered a lot considering the time period they have been written. The stereotyped image of romance novels has been deconstructed regarding the notions about love, sex and the patriarchal image of women as the genre evolves. Moreover, this project demonstrates that romance novels depict changing status of women and how gradually they have become equal with men by gaining more power and freedom. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 144 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account