IAU Open Access

MELANKOLİK MİZAÇ ÖZELLİĞİ GÖSTEREN YARATICI KİŞİLERDE İNTİHAR OLASILIĞININ İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Bayova, Ravana
dc.date.accessioned 2019-04-28T06:29:08Z
dc.date.available 2019-04-28T06:29:08Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1553
dc.description.abstract İntihar olayı dünyanın her yerinde insan hayatının en ciddi sorunlarındandır. Tarih boyu her meslekten milyonlarca insan kendi hayatına son vermiştir. Bu kişiler arasında edebiyata, sanata yatkın yaratıcı kişiler de vardır. Tezin amacı yaratıcı kişilerde melankolik mizaç özellikleri ile intihara teşebbüs arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma, Türkiye`nin İstanbul ilinde yaşayan yazar, ressam, müzisyen ve tiyatro oyuncularının melankolik mizaç özellikleri ile intihar olasılığının karşılaştırılması için yapılmış ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Analizler için Eysenck (1975) tarafından geliştirilen Kişilik Envanteri (EPQ) ve Gill ve Cull (1988) tarafından geliştirilen İntihar Olasılığı Ölçeği (İ.O.Ö) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda melankoli ile intihar olasılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Mizaç tr_TR
dc.subject İntihar tr_TR
dc.subject Yaratıcılık tr_TR
dc.subject İntihar Olasılığı tr_TR
dc.subject Temperament tr_TR
dc.subject Suicide tr_TR
dc.subject Creativity tr_TR
dc.subject Suicide Possibility tr_TR
dc.title MELANKOLİK MİZAÇ ÖZELLİĞİ GÖSTEREN YARATICI KİŞİLERDE İNTİHAR OLASILIĞININ İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Suicide is one of the most serious problems of human life in all over the world. Millions of people throughout history have suffered from problems that have lead to them committing suicide. Among those people there have been many famous individuals in literature and the creative arts. This thesis is intended to reveal the correlation between melancholic temperament aspects and the attempted suicide amongst people in the creative arts. This research is based on the temperament characteristics of writers, painters, musicians and actors in the creative arts that have lived in the past and present in Istanbul, Turkey, and the relational international studies that help gain understanding of what may cause people to possibly consider taking their own lives. The Personality Questionnaire (EPQ) developed by Eysenck and the Suicide Possibility Scale (SPS) which was developed by Gill and Cull were used for analyzes. As a result of the research, a significant relationship was found between melancholic temperament characteristics and possible causes of what leads to individuals committing suicide. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 69 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account