IAU Open Access

ISLAMIC POLITICAL THOUGHT, JIHADISTS AND SOCIETY: EGYPT, ALGERIA AND AFGHANISTAN IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Show simple item record

dc.contributor.author Abou Ali, Ahmed
dc.date.accessioned 2019-04-20T09:03:11Z
dc.date.available 2019-04-20T09:03:11Z
dc.date.issued 2016-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1497
dc.description.abstract Hiç süphesiz günümüzdeki çağdaş küresel siyaset daha karmaşık.Küresel Cihad hareketleri önemli konulardan biridir,büyük güçler ile karşılaşır.Cihad İslamın temel görevlerinden biridir,saldırgana karşı kendini savunma üzerinde duruluyor.Biz görüyoruz ki,Cihad kavramını kullanarak bir çok müslüman birey ve gruplar çok sayıda İslam ve diğer ülkelerde siyasi rejimlere karşı mücadele ediyorlar. Bu araştırma cihadi gruplar ve müslüman toplumlar arasındaki ilişkiyi tartışıyor.Ve bir önemli tarihi olaylara tanık olmuş Mısır,Cezayir,Afganistan,Suriye ve Irak gibi ülkelere odaklanıyoruz,nerede ki mücahitler kendi kutsal savaşlarını bu ülkelerden başlamışlar. Bu devam eden cihatçı deneyler Müslüman topluluklar üzerinde siyasi,sosyal ve psikolojik etkiler yapıyor.Siyasi örğütler başlıca toplumsal kuruluşlardır,nerede ki çatışma taraflarının askeri gücüne agmen topluluk herhangi bir siyasi çatışmayı çözmek gücünde. Bu nedenle sosyal inkübatorlerin yokluğu,siyasi ve devrimci örgütleri desteklenmesi yenilginin ve çöküşün en önemli nedeni,ayrıca artış yüzdesi ya da siyasi ve dini bilinçin azalması ve bireylerin sosyal sorumluluğu herhangi bir çatışma yönetiminde temel unsurlardır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Takfir tr_TR
dc.subject Cihatçılar tr_TR
dc.subject İslam Devleti tr_TR
dc.subject Selefiler tr_TR
dc.subject Takfir tr_TR
dc.subject The Islamic state tr_TR
dc.subject Popular incubators tr_TR
dc.subject Jihadists tr_TR
dc.subject Salafists tr_TR
dc.title ISLAMIC POLITICAL THOUGHT, JIHADISTS AND SOCIETY: EGYPT, ALGERIA AND AFGHANISTAN IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol There is no doubt that, the contemporary global politics is more complicated, nowadays, the global Jihad movement is one of the main important issues which face the great powers and roiling them, when Jihad is one of the basic duties of Islam, Which focuses on self-defense against the aggressor, we find that lots of Muslim individuals and groups using the concept of Jihad to fight against the political regimes in many Islamic countries and other. This research discuss the relationship between Jihadist groups and Muslim societies, and we focused on some countries witnessed important historical events such as Egypt, Algeria, Afghanistan, Syria and Iraq, Where jihadists began their holy war from these countries, which are still far, These continuing jihadist experiments have had a different impacts on Muslim communities, Whether on the political, social or the psychological aspects. The political organizations mainly are social organizations, Where the community is the only power that can resolving any political conflict, whatever the military power of the parties of the conflict, Therefore, the absence of social incubators support for the political and revolutionary organizations is the most important reasons for the fall and defeat, also the percentage of increase or decrease of the political and religious awareness and social responsibility of individuals are fundamental elements in the management of any conflict. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account