IAU Open Access

SANAYİ DALGIÇLIĞINDA RİSK ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Akagündüz, Cüneyt
dc.date.accessioned 2019-04-18T06:05:10Z
dc.date.available 2019-04-18T06:05:10Z
dc.date.issued 2015-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1410
dc.description.abstract 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yasalaşması ile birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için önleme politikaları geliştirilmesi hedef olarak benimsenmiş, bu amaçla da birçok yönetmelik yayınlanarak uygulamaya alınmıştır. İş yerlerinde bulunan ve çalışanlar dışında misafir, müşteri, kuruluş dışından hizmet alımı esnasında çalışma ortamında bulunan diğer kişiler, vb hedef kitle olarak değerlendirilmekte ve önleyici yaklaşım çerçevesinde risk değerlendirmeleri, acil durum planları, iş sağlığı güvenliği kültürünün yerleştirilmesine yönelik eğitimler, mesleki yeterlilik eğitimleri, vb. pek çok konu gündeme gelmiştir. Tüm bu çalışmalarda, çalışma ortamları öngörülmektedir. Göz ardı edilen ancak, çok önemli olan çalışma ortamlarından biri de sanayi dalgıçlığı işleridir. Tehlike sınıfları tebliğine bakıldığında dalış çalışma ortamları çok tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar ve denetimler yetersiz olması sebebiyle dalgıçların olası kazaları öngörebilmeleri, önlem alabilmeleri, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri zor ve tecrübe gerektirmektedir. Bu sebeplerle çalışanlar ve dış risk faktörlerini belirlemek üzere İstanbul’da farklı bölgelerdeki birkaç dalış operasyonlarında risk değerlendirmesi, vaka incelemeleri, sanayi dalgıçlığı ile mesleki problemleri hakkında anket ve dalgıçlık hakkında check – list çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında; En çok rastlanan kaza durumları ve sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Risk değerlendirmesi için check-list hazırlanarak olası tehlike ve riskler tespit edilmeye çalışılmıştır. Dalğıçlar Mesleki problemler hakkında anketler yapılmıştır. Böylece problemlerin iki ayağı olarak iş veren - dalgıç perspektifli problemlerin sentezi yapılabilmiştir. Sonuç olarak; sanayi dalgıçlığı’da en çok görülen kaza-yaralanma vakalarının sebepleri, şekilleri, görülme sıklıkları ve alınması gereken önlemler tespit edilmiş, iş kazaları üzerine yapılan literatür çalışmaları anket, Check-list ve risk değerlendirmesi sonuçlarıyla karşılaştırılmış, iş güvenliği kültürünün dalgıçlar üzerinde ne derece önem teşkil ettiği, ne derece hakim olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İş sağlığı ve güvenliği tr_TR
dc.subject Risk değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Check - list tr_TR
dc.subject Anket tr_TR
dc.subject Dalış sahası tr_TR
dc.subject İş veren tr_TR
dc.subject Dalgıç güvenliği tr_TR
dc.subject Güvenlik kültürü tr_TR
dc.subject Sanayi dalgıcı tr_TR
dc.subject Kaza tr_TR
dc.subject Yaralanma tr_TR
dc.subject Occupational health and safety tr_TR
dc.subject Risk assessment tr_TR
dc.subject Check-list tr_TR
dc.subject Survey tr_TR
dc.subject Diving area tr_TR
dc.subject Employer tr_TR
dc.subject Divers safety tr_TR
dc.subject Safety culture tr_TR
dc.subject İndustrial diving tr_TR
dc.subject Accident tr_TR
dc.subject İnjury tr_TR
dc.title SANAYİ DALGIÇLIĞINDA RİSK ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol With the Occupational Health and Safety canon 6331 in year 2012 the developing policies enactment to prevent accidents at work and occupational diseases started. Risk assessments, emergency plans, occupational health and safety training in order to establish the OHS culture etc. had came up as framework of the target group and as preventive approach to protect employees but aswell guests, customers and others who were at the working place during the work process. When we look at the notification hazard classes, divers working environments are considered to be very dangerous. Allthough, the diving industry is, in this case, one of the most important working environments, it is often ignored. So, in order to make this sectors security more transparent, the working environment is envisaged in the presented thesis. Works and inspections which were already made on this issue insufficiently, are showing, that the divers need to predict potential accidents from their own, to take measures and to behave properly in emergency situations, even though it is very difficult and experiences are required for it. For the following studies, risk assessments, case studies, surveys about professional problems in the diving industry and check-list studies about diving have been implemented in a few diving operations in different areas of Istanbul. Within this study; the most common causes and cases of accidents are tried to be determined. It has been tried to determine potential hazards and risks with the help of prepared Check-Lists for the risk assessment. Divers were interviewed about occupational problems, thus the conflict of the two positions of the employer - divers synthesis of perspective problems could be made. As a result; the most common causes, types, frequencies and measures to be taken of accidents and injuries in the industrial diving have been identified and compared with literature about occupational health and safety, risk assessments, surveys and Check-Lists, to reveal what kind of importance is constituted in the occupational health and safety culture for the diving sector and to present the level of control of it. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account