IAU Open Access

RELIGION AND FEMALE CIRCUMCISION ISSUE IN THE RIVER BETWEEN

Show simple item record

dc.contributor.author Vıcıl, Elif Yekta
dc.date.accessioned 2019-04-11T11:14:44Z
dc.date.available 2019-04-11T11:14:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1385
dc.description.abstract ÖZET THE RIVER BETWEEN’de DİN ve KADIN SÜNNETİ MESELESİ The River Between adlı kitapta, sömürgecilik döneminde Kenya’da yaşanan gerçek olaylara ve yazarın hayat hikâyesine ayna tutmayı amaçlayan bu tez, Hristiyanlığın karakterler ve olaylar üzerindeki etkisini inceler ve kadın sünnetine bağlı olarak, sömürgeci devletlerin psikolojik baskıları ve kısıtlamaları yüzünden oluşan bozuk toplumları konu alır. Bu kitapta Ngugi, sömürgecilik faaliyetleri yüzünden iki kabilenin, Makuyu ve Kameno, ve aynı toprakları paylaşıp, aynı şeylere inanan insanların ayrılışını anlatır. Bu çalışma, sömürgeciliğin başlangıcını ve Kenya yönetiminin sosyal ve politik yönünü şekillendiren etkilerini, arada kalmış insanları ve yaşantılarını ele alır. İlk kısım yazarın hayat hikâyesi hakkında bilgi verir. İkinci kısım din meselesini ve yazarın Hristiyanlıktan nasıl etkilendiğini ve bu düşünceleri kitaba nasıl yansıttığını tartışır. Üçüncü kısım kadın sünnetini genel olarak incelerken, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için farklı görüşler sunar. Dördüncü kısım, yazarın ve ana karakterlerinin bakış açısından olayları detaylı bir şekilde ortaya koyar. Son kısım, sömürgeci ülkelerin etkilerini göz önünde bulundurarak, aynı deneyimlere sahip olan yazarları ve eserleri hakkında bilgi verir. Her şeyden önce bu tez, yazarın hayatını kitaba nasıl yansıttığını ve gün ışığına çıkarılması gereken gerçekler uğruna verdiği mücadeleyi vurgulamayı amaçlamaktadır. ABSTRACT RELIGION AND FEMALE CIRCUMCISION ISSUE IN THE RIVER BETWEEN This thesis aims to mirror author’s life story and real events of the colonial period in Kenya in terms of religious aspects, which examine the impact of Christianity through characters, events and female circumcision issue which leads to the creation of corrupted societies due to psychological oppression and restriction of colonial states in the book The River Between. In this book, Ngugi deals with the seperation of tribes, Kameno and Makuyu, due to colonial acts and people who used to share the same lands and believe in the same connotations once upon a time. This study explores the coming part of colonialism and its effects which shape social and political aspects of the Kenya government and people who are in between. First chapter presents author’s life story. The second chapter discusses religion issue and how the author was influenced by Christianity and reflected his thoughts in the book. The third part deals with female circumcision in general and different perspectives are presented in order to have a better understanding on the issue. The forth chapter presents a detailed outlook to the issues from the perspective of the author and his main characters. And the last chapter enlightens us about writers who have the same experiences considering the powerful effects of colonial states and it also exemplifies the works of these authors. Above all, this thesis aims to point out how Ngugi portrays his own life into his book and his struggle to indicate realities that should be unearthed. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE tr_TR
dc.title RELIGION AND FEMALE CIRCUMCISION ISSUE IN THE RIVER BETWEEN tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account