İAÜ Kurumsal Akademik Arşiv

İAÜ Açık Erişim, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir.Sistem, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. AcikErisim@IAU, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Communities in DSpace

Recently Added

View more