IAU Open Access

ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Show simple item record

dc.contributor.author Ergani Mcdonough, Aylin
dc.date.accessioned 2020-01-21T08:45:06Z
dc.date.available 2020-01-21T08:45:06Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5368
dc.description.abstract Çalışmada uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetim sistemlerinde (İKY) yabancı yöneticilerin kullanımındaki önemli, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verilerek işletmelerin yabancı yöneticilere yapmış oldukları yatırımların başarılı olması nasıl sağlanabilir sorusu cevaplanmış, çalışmanın son bölümünde ise Amerika Birleşik Devletlerinden uygulama örnekleri ile desteklenmiştir. Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi (UİKY) ile ilgili kavramlar, işletmenin uluslararasılaşmasında etkili olan küreselleşme, neoliberalizm, uluslararası insan kaynaklarının türleri ve temin yaklaşımları ele alınmıştır. Yabancı yöneticilerin görevlendirilmesinde etkili noktalar ve istihdam koşulları incelenmiş olup yabancı yöneticiye atama süresince işletme tarafından yapılan yatırımın işletmeye geri dönüş oranının belirlenmesi (eROI) hakkında bilgiler ile birlikte yabancı yöneticilerin ücret ve performans değerlendirilmesi, tazminatları incelenmiştir. Amerikalı yabancı yöneticilerin istihdamı, başarılarını etkileyen faktörler, işletmeye maliyetleri ve ABD hükümetinin uyguladığı vergilendirme mevzuatı incelenmiştir. ABD hükümetinin ABD ile iş veya ticaret yapmak isteyen belirli sektörlerdeki işletmelere kanunlar çerçevesinde ABD vatandaşı yabancı yönetici istihdamının zorunlu hale getirmesinin şartları incelenmiştir. Araştırmada bilgisi verilen konular iş hayatından örneklerle desteklenmiş, dünya üzerinde uluslararasılaşma evresini tamamlamış uluslararası Amerikan firmalarından Starbucks ve Coca-Cola firmasının işletmedeki tüm yabancı yönetici insan kaynakları yönetimi süreçleri uygulama örnekleri olarak verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Uluslararası insan kaynakları yönetimi tr_TR
dc.subject Yabancı yönetici istihdamı tr_TR
dc.subject eROI tr_TR
dc.subject Uluslararasılaştırma tr_TR
dc.subject Uluslararası yönetici temin tr_TR
dc.subject Uluslararası yönetici seçimi tr_TR
dc.subject Uluslararası eğitim geliştirme tr_TR
dc.subject Uluslararası performans yönetimi tr_TR
dc.subject Yabancı yönetici vergilendirme mevzuatı tr_TR
dc.subject International human resources management tr_TR
dc.subject Expatriate employement tr_TR
dc.subject ROI tr_TR
dc.subject Internationalization tr_TR
dc.subject Providing expatriate tr_TR
dc.subject Expatriate selection tr_TR
dc.subject International training tr_TR
dc.subject International training development tr_TR
dc.subject International performance management tr_TR
dc.title ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In the study, in the human resources management systems of multinational Enterprises (IKY), information about important considerations in the use of foreign managers is given to the companies ' investments in foreign managers. The question of how to be successful is answered, and the last part of the study was supported by examples of applications from the United States. The concepts related to human resource management (IHRM) of multinational enterprises, globalization, neoliberalism, the types of human resources of multinational and the approaches of supply, which are effective in the multicultural establishment of the business, are discussed. Effective points and employment conditions have been examined for the assignment of foreign managers, along with information about the determination of the return rate of the investment (ROI) to the business during the appointment of the foreign administrator Evaluation of wages and performance of foreign managers, compensation is investigated. The employment of American foreign executives, factors affecting their achievements, the cost of the operation and the taxation legislation imposed by the U.S. government are examined. The U.S. government has examined the requirements of the U.S. citizen to enforce the employment of foreign executives under the law to businesses in certain sectors that wish to do business or trade with the United States. The issues given in the research are supported by examples from the business life, and all foreign management human resources in the enterprise, Starbucks and Coca-Cola from multinational American companies that have completed the multicultural phase of the world are given as examples of application processes. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 242 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ergani Mcdonough, Aylin, ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account