IAU Open Access

SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE MİMARÎ

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Gülay
dc.date.accessioned 2020-01-21T08:24:35Z
dc.date.available 2020-01-21T08:24:35Z
dc.date.issued 2019-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5361
dc.description.abstract Yeni Türk Edebiyatımıza kırkın üzerinde eser kazandıran Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden, kuruluş dönemine, mütareke yıllarından, Cumhuriyet dönemine kadar tanıklık etmiş; içinde yaşamış olduğu topraklara ve medeniyete karşı kayıtsız kalmayıp bunları neşretmiştir. Bu eserlerinde sıkça çocukluğunun da geçtiği köşklerden, yalılardan, konaklardan ve diğer mimari unsurlardan da bahsetmiştir. Bu mimari unsurlardan bahsederken Türk sanatının ince zevkini okuyucularına büyük bir ustalıkla aktarmıştır. Türk Edebiyatında roman, deneme, şehir hayatı, tarih türünde eserler vermiş, özellikle klasik şehir kültürünü kitaplarında anlatan yazarımızın daha çok Türk mimarisi hakkında söylediklerini, değerlendirmelerini, bilhassa 1950’den sonraki değişmeleri yorumlamasını inceledik. Öte yandan yazarın geçmişe ve dönemine tuttuğu aynayı okuyuculara vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bildiği gibi özellikle İstanbul, 1950’den sonra çok değişikliklere uğramıştır. Yazarımız sadece bunların şahidi değil, aynı zamanda da değerlendiricisidir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yeni Türk Edebiyatı tr_TR
dc.subject Sâmiha Ayverdi tr_TR
dc.subject Mimari tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Türk sanatı tr_TR
dc.subject New Turkish Literature tr_TR
dc.subject Sâmiha Ayverdi tr_TR
dc.subject Architectural tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Turkish art tr_TR
dc.title SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE MİMARÎ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Sâmiha Ayverdi, who brought more than forty literary work to our New Turkish Literature, witnessed from the last periods of Ottoman Empire to İndependence period, from the cease-fire years to Rebublic period; issued these topics by not being unconcerned to the civilization and land she lived. Also, in her Works she often mentioned about mansion, villa and waterside residence, she spent her childhood, and other architectural facts. While mentioning these architectural facts, she transferred sophistication of Turkish art to readers with great skill. Although our writer worked on novel, essay, country life and history, especially classical city culture in her books, we have studied on mainly the writer’s statements, evaluations about Turkish architecture, most of all her comments about the changes after 1950. In other respects, we have thought that the mirror of our writer to the past and her period will be useful for the readers. As known, İstanbul changed especially after 1950. Our writer is not only the witness of these period but olso the evaluator. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 254 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yıldırım, Gülay, SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE MİMARÎ(2019). İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account