IAU Open Access

JOURNEY TOWARDS NATURAL SELF: A KIERKEGAARDIAN ANALYSIS OF GRAHAM GREENE'S FAITH FICTION

Show simple item record

dc.contributor.author Peksoy, Emrah
dc.date.accessioned 2020-01-18T10:31:17Z
dc.date.available 2020-01-18T10:31:17Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5344
dc.description.abstract Being a self and attaining authentic selfhood is at the heart of Graham Greene’s fiction. Especially in his religious novels he traces what it means to live an authentic life with meaning and explores the various ways of attaining natural selfhood. Yet, considering that Greene ends his novels with no clear ends and definitive results, it can be argued that he experiments with different possibilities of selfhood and lets his readers choose the right portrayal of the ideal selfhood. In the light of this information, this study argues that Graham Greene’s religious quartet – Brighton Rock (1938), The Power and The Glory (1940), The Heart of The Matter (1948) and The End of The Affair (1951) – collectively depicts a gradual, chronological formation of an ideal self. They act complementary to each other, and develop and further the main agenda where the previous one leaves off. Thus, as each novel comes to a close, Greene’s idea of natural selfhood is matured and the last novel depicts a fully-developed, perfected portrayal of natural self. Moving from this argument, this study associates Graham Greene’s religious novels to Danish existentialist philosopher Soren Kierkegaard’s theory of existential stages as outlined in his major pseudonymous works. I argue that each major character in Greene’ faith fiction adopts a Kierkegaardian mode of life, experiments its possibility and moves on to the next stage until the natural selfhood is established. Each major character – Pinkie, the Whisky Priest, Scobie and Sarah – resides in the aesthetic, the ethical and the religious stages of life respectively. The self starts its journey with Pinkie as the embodiment of immediately sensuous selfhood in the aesthetic stage. Then it moves to the ethical stage with its strict commitment to ethical rules and societal norms characterized by the Whisky Priest and Scobie. Finally, it reaches its full maturity in the religious stage represented by Sarah by resigning from all transient elements. I first introduce the basic concepts of Kierkegaard’s idea of self and explain each stage of life with references to his major works and secondary literature. I create an existential reading framework and define its major concepts to be used for close reading. Later, I analyse each novel with the help of the framework introduced with the close reading methodology adopted. This study makes two major contributions to the literature: 1) Kierkegaard’s influence on Graham Greene’s major works is contextualized. The reciprocity of themes, arguments and discourse presentation style are highlighted in detail in each work. Greene’s imaginative mind as he creates his major characters has been greatly influenced by Kierkegaard’s existential theory of stages. 2) A novel reading framework is introduced based on Kierkegaard’s theory of stages. By extracting the key concepts from each stage, I outline an existential close reading strategy. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Greene tr_TR
dc.subject Kierkegaard tr_TR
dc.subject Self tr_TR
dc.subject Stages tr_TR
dc.subject Existentialism tr_TR
dc.subject Natural selfhood tr_TR
dc.subject Greene tr_TR
dc.subject Kierkegaard tr_TR
dc.subject Benlik tr_TR
dc.subject Varoluş aşamaları tr_TR
dc.subject Varoluşçuluk tr_TR
dc.subject Doğal benlik tr_TR
dc.title JOURNEY TOWARDS NATURAL SELF: A KIERKEGAARDIAN ANALYSIS OF GRAHAM GREENE'S FAITH FICTION tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol temelini oluşturmaktadır. Greene, dini romanlarında hakiki bir hayat sürmenin ne anlama geldiğini ve benliği elde etmenin çeşitli yollarını bulmaya çalışır. Ancak, romanlarının açık uçlu bitmesi ve kesin bir sonuç bildirmemesini göz önünde bulundurduğumuzda, romancının çeşitli benlik türlerinin olabilirliğini test ettiğini ve okurlarından ideal benlik tanımlarını kendilerinin seçmesini beklediğini iddia edebiliriz. Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada Graham Greene'nin dini dörtlü romanlarını oluşturan Brighton Rock (1938), The Power and The Glory (1940), The Heart of The Matter (1948) ve The End of The Affair (1951) romanlarının toplu bir şekilde ideal benliğin aşamalı oluşumunu betimlediği iddia edilmektedir. Bir önceki romanın kaldığı yerden devam ederek ana fikri ilerlettiği ve bu şekilde birbirlerini tamamlayıcı bir rol üstlendikleri söylenebilir. Böylece, her bir romanın sonunda, Greene'nin doğal benlik düşüncesi biraz daha olgunlaşmakta ve son romanda, doğal benliğin tamamen gelişmiş, kusursuz bir tasviri verilmektedir. Bu iddiadan hareketle, bu çalışma, Graham Greene'nin dini romanlarını Danimarkalı varoluşçu filozof Soren Kierkegaard'ın takma adla yazdığı temel metinlerinde ana hatlarıyla belirtilen ‘benliğin varoluş aşamaları teorisi’ ile ilişkilendirmektedir. Greene'nin inanç kurgusundaki her bir ana karakterin Kierkegaard'ın varoluş alanlarından birisini benimsediği, yaşayarak olabilirliğini test ettiği ve ideal doğal benlik oluşuncaya kadar bir sonraki aşamaya ilerlediği savunulmaktadır. Söz konusu romanlardaki ana karakterlerden Pinkie, Whiskey Priest, Scobie ve Sarah, sırasıyla estetik, etik ve dinsel alanlarda yaşamaktadırlar. Benliğin yolculuğu, estetik aşamada anlık duyusal benliğin temsil edildiği karakter olan Pinkie ile başlar. Sonra, Whiskey Priest ve Scobie tarafından temsil edilen ve etik kurallara ve toplumsal normlara sıkı bağlılığı gerektiren etik aşamaya geçer. Son olarak, tüm fani unsurlardan feragat edildiği ve Sarah'ın temsil ettiği dini aşamada tam olgunluğa ulaşır. İlk olarak, temel metinler ve ikincil kaynaklara referans verilerek Kierkegaard'ın benlik fikrinin temel kavramları tanıtılıp varoluş aşamalarının her bir durağı açıklanmıştır. Burada varoluşsal bir okuma çerçevesi oluşturulup sonraki bölümlerde eserlerin yakın okuması için kullanılacak temel kavramlar tanımlanır. Daha sonra, her bir roman, bu benimsenen yakın okuma metodolojisi ile analiz edilir. Bu çalışma ile literatüre iki önemli katkı yapılmaktadır: 1) Kierkegaard'ın Graham Greene'nin en önemli eserleri üzerindeki etkisi bağlama oturtuluyor. Her iki yazarın kullandığı temalar, argümanlar ve söylem sunum tarzı her eserde ayrıntılı olarak açımlanarak, Greene'nin roman yaratıcı zihninin, eserlerin yaratılması esnasında Kierkegaard'ın varoluşsal aşama teorisinden büyük ölçüde etkilendiği belirtilmiştir. 2) Kierkegaard'ın varoluş aşamaları teorisine dayanan yeni bir okuma çerçevesi tanıtılır. Her bir aşamadaki anahtar kavramlar çıkarılarak, varoluşsal yakın okuma stratejisi ana hatlarıyla belirtilir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 142 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Peksoy, Emrah, JOURNEY TOWARDS NATURAL SELF: A KIERKEGAARDIAN ANALYSIS OF GRAHAM GREENE'S FAITH FICTION(2019), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account