IAU Open Access

GEND ER AND MIGRATION FROM AFGHANIST AN: AN ANALYSIS OF WOMEN’S EMPOWERMENT AND MIGRATION

Show simple item record

dc.contributor.author RAHMANI, Farahnaz
dc.date.accessioned 2020-01-17T06:53:06Z
dc.date.available 2020-01-17T06:53:06Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5331
dc.description.abstract The recent history of Afghanistan has witnessed complicated and conflictual events which have challenged living conditions of people and forced them to make international movements around the world, particularly to neighboring countries such as Islamic Republic of Iran and Pakistan. Likewise, there is also Afghan migration to Turkey. Among the moving groups, women make up a considerable group, and therefore, there is a need to pay deeper attention to their vulnerable situations. In addition, it is important to address issues related to the rights of migrant women and their changing social roles. This research is focused on Afghan women’s migration to Turkey and its impact on their living conditions and empowerment status. This work is concentrated on migration from Afghanistan with a brief overview of Afghan women’s migration from the historical perspective. This work overviews the causes of Afghan women’s emigrations to Pakistan, Iran and Turkey. The subject is considered important since a huge number of Afghans have fled to these countries. Debates on Afghan women’s migration is integrated with the concepts of ‘empowerment’ focusing on health, education and labor & domestic work status. Based on qualitative interviews with Afghan women living in Istanbul, the thesis discusses their living conditions in Turkey, the process through which they migrated to Turkey and whether migration has empowered these women. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Afghanistan tr_TR
dc.subject Women’s migration tr_TR
dc.subject Women’s empowerment tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Afganistan tr_TR
dc.subject Kadın göçü tr_TR
dc.subject Kadın güçlenmesi tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.title GEND ER AND MIGRATION FROM AFGHANIST AN: AN ANALYSIS OF WOMEN’S EMPOWERMENT AND MIGRATION tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Afganistan’ın son 40 yıllık tarihi, insanların yaşam koşullarını olumsuz etkileyen karmaşık ve çatışmalı olaylara şahit olmuş ve onları, özellikle İran ve İslam Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere, dünya çapında uluslararası göçe zorlamıştır. Aynı şekilde, Türkiye'ye de Afganistan’dan göç yaşanıyor. Göç eden Afganlıların arasında kadınlar önemli bir grubu oluşturuyor. Dolayısıyla, kadın göçmenlerin kırılgan durumlarının incelenmesine ihtiyaç var. Ayrıca, göçmen kadınların hakları ve değişen toplumsal rolleri üzerinde durmak da de önemlidir. Bu tez, Afgan kadınların Türkiye’ye göçüne odaklanmaktadır. Bu çalışma, Afganistan’dan göçlere tarihsel olarak kısa bir bakış ile Afganistan’dan kadınların göçü üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma, Afgan kadınlarının Pakistan, İran ve Türkiye'ye neden göç ettiklerini irdelemektedir. Yakın veya komşu olmaları nedeniyle, bu ülkelere yoğun bir Afgan göçü yaşanmıştır. Dolayısıyla, konu önemlidir. Afgan kadınların göçüne ilişkin tartışmalar, sağlık, eğitim ve iş gücü ve ev içi çalışma durumuna odaklanan “güçlendirme” kavramlarıyla bütünleşmiştir. Bu tezde, Afgan kadınlarla yapılan nitel görüşmelere dayanılarak, Türkiye’ye göç etme nedenleri, Türkiye’deki yaşam koşulları ve göç sonucunda güçlenip güçlenmedikleri tartışılmaktadır. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 108 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Rahmani, Farahnaz, GEND ER AND MIGRATION FROM AFGHANIST AN: AN ANALYSIS OF WOMEN’S EMPOWERMENT AND MIGRATION(2019), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account