IAU Open Access

ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KANARYA MAHALLESİ ÖLÇEĞİNDE İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ergün, Selçuk
dc.date.accessioned 2020-01-16T07:36:48Z
dc.date.available 2020-01-16T07:36:48Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5307
dc.description.abstract Türkiye‟de 1950‟li yıllar ile kırsal kesimden kentlere doğru hareket eden göç dalgası beraberinde yoğun nüfus ve rastgele yapılaşma problemlerini ortaya çıkarmıştır. Bunu izleyen dönemlerde ilk olarak gecekondulaşma olarak ortaya çıkan bu durum zamanla yerini rastgele yapılan konutlara ve çarpık kentleşmeye bırakmıştır. Kentsel mekânların fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevre şartlarından dolayı zamanla ortaya çıkan kentsel dönüşüm uygulamaları temel olarak aslında bir sürecin bütününü temsil etmektedir. Fiziksel, sosyal ve ekonomik dinamiklerin birbirini takip ettiği ve iç içe girdiği dönüşüm çalışmaları ile kentsel mekânlarda yaşanan değişimlerin sonucu köhneleşen bölgeler ortaya çıkarılarak müdahale edilmesi gereken alanlar tespit edilmiştir. Bu süreçteki uygulamaların en iyi izlendiği yerlerden birisi de Küçükçekmece Kanarya mahallesidir. Temel problemi sağlıksız yapı stoğu ve bunun beraberinde getirdiği suç, dışlanmış gruplar, gelir seviyesi düşük mahalleliler dolayısıyla Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm dinamiklerini beraberinde taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı çarpık kentleşme ve kentsel dönüşümün uygulamalarını Kanarya Mahallesi üzerinden incelemektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Gecekondu yerleşmeleri tr_TR
dc.subject Kentsel sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Kentsel planlama tr_TR
dc.subject Squatter settlements tr_TR
dc.subject Urban sustainability tr_TR
dc.subject Urban planning tr_TR
dc.title ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KANARYA MAHALLESİ ÖLÇEĞİNDE İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In Turkey, migratory waves moving from rural areas to urban areas have revealed about problems of overpopulation and random construction. In the following periods, this situation, which caused as squatter settlements first, then has transformed into unplanned urbanization. Urban regeneration applications that caused in time due to physical, social, economic and environmental conditions of urban places represent essentially the whole of that process. As a result of regeneration works in urban places which physical, social and economic dynamics have examined, slums regions have been identified. One of the best applications of this process is also Kanarya neighborhood in İstanbul, Küçükçekmece. Due to the unplanned urbanization and the high crime rate, excluded groups and low income level, the Kanarya neighborhood involves the dynamics of urban regeneration. The aim of present study is to examine both urbanization and urban regeneration applications in Kanarya neighborhood. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 82 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ergün, Selçuk, ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KANARYA MAHALLESİ ÖLÇEĞİNDE İNCELENMESİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account